De Fit en Fun regeling is er voor alle Heerlenaren van 18 jaar of ouder die een minimuminkomen hebben. De uitkering is een bijdrage in de kosten van individuele maatschappelijke, sociale, sportieve en/of culturele activiteiten.

Aanpak

Wilt u weten of het zinvol is om een aanvraag te doen? Kijk dan op BerekenUwRecht. Binnen een paar minuten weet u of u kunt aanvragen.

Vraag de toeslag online aan. Doe dit op tijd: uiterlijk op 31 december moet uw aanvraag bij de gemeente binnen zijn. U krijgt de tegemoetkoming niet met terugwerkende kracht.

Op het aanvraagformulier staat welke bewijsstukken u moet meesturen. 

Omschrijving

Krijgt u al een maandelijkse bijstandsuitkering?

Ieder jaar in januari bekijken wij wie met een bijstandsuitkering in aanmerking komt voor de tegemoetkoming. Voldoet u aan de voorwaarden van de regeling? Dan betalen we uit in februari. U hoeft dus niet zelf aan te vragen.

De consulent bekijkt ook of u recht hebt op Fit en Fun als u:

  • een maandelijks bijstandsuitkering aanvraagt voor levensonderhoud of
  • bijzondere bijstand aanvraagt en geen maandelijkse uitkering krijgt van de gemeente

Heeft u recht op deze regeling? Dan krijgt u het samen met de beslissing over de bijstandsaanvragen.

Heeft u geen maandelijkse bijstandsuitkering?

Heeft u geen bijstandsuitkering of bijzondere bijstand? Doe dan zelf een aanvraag. Wij hebben dan nog geen gegevens over uw inkomen. 

De vergoeding is  € 75,00 per persoon.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn: 

  • U bent 18 jaar of ouder, én u krijgt maandelijks een bijstandsuitkering of een uitkering IOAW of IOAZ van de gemeente.
  • U heeft een ander inkomen, niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm. Die norm kan wisselen en is afhankelijk van leeftijd en gezinssituatie.
  • U bent geen student en krijgt studiefinanciering. 

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit. Deze termijn mogen we een keer verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. In de beslissing staat hoe u dat kunt doen.