Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Kindpakket

Het Kindpakket is een verzameling van regelingen, die u kunnen helpen bij het gezond en veilig laten opgroeien van uw kind. Kinderen kunnen met deze regelingen bijvoorbeeld sporten, hun verjaardag vieren of naar school fietsen.

Of u voor deze vergoedingen uit het Kindpakket in aanmerking komt, staat vermeld bij de betreffende regelingen hieronder. Daar staat ook vermeld hoe u de regeling kunt aanvragen. U kunt een vergoeding krijgen voor:

Kindpakket

In Heerlen willen we dat kinderen gezond en veilig opgroeien. Soms is daarbij een handje hulp nodig. Heerlen biedt daarom financiële ondersteuning voor meerdere activiteiten als sporten, vrije tijd, verjaardag, openbaar vervoer, peuterspeelzaal. Alle mogelijke vergoedingen staan handig verzameld in het Kindpakket.


St. Leergeld

Sport en vrije tijd

Sommige kinderen willen graag creatief bezig zijn. Denk aan de jaarcontributie voor de sportvereniging of muzieklessen..

Schoolkosten

Schoolkosten zoals gymkleding, een schooltas, een computer of bijvoorbeeld schoolkamp kunt u vergoed krijgen.

Verjaardagspakket

'Jarige job' is een regeling, waarmee gezinnen met een kleine beurs ook de verjaardag van de kinderen kunnen vieren.


Producten

Schoolzwemmen

De gemeente Heerlen subsidieert schoolzwemmen voor kinderen van groep 5 zonder diploma.

Jeugdcultuurfonds

Alle Heerlense kinderen moeten aan kunstzinnige of culturele cursussen of activiteiten kunnen meedoen. Daarvoor is een bijdrage voor gezinnen met een kleine beurs.

Sportvergoeding jeugd

Het fonds betaalt de contributie van de sportvereniging en de kosten van sportspullen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.

Leerlingenvervoer aanvragen

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die in Heerlen wonen en niet zelfstandig naar school kunnen. Deze leerlingen moeten kunnen reizen naar de dichtsbijzijnde school die bij de leerling past.

Bijstand voor jongeren aanvragen

Bent u 18 jaar of ouder en jonger dan 27 jaar? Je kunt een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente waar je woont.

Kinderopvang gebruiken

Als u moeite heeft met het betalen van de kinderopvang, komt u misschien in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente.

Individuele studietoeslag

Studeert u en heeft u door uw handicap een beperkte verdiencapaciteit? Dan heeft u naast uw studiefinanciering mogelijk recht op een studietoeslag van de gemeente.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.