Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Kindpakket

In Heerlen willen we dat kinderen gezond en veilig opgroeien. Soms is daarbij een handje hulp nodig. Het Kindpakket is een verzameling van regelingen, die u kunnen helpen bij het gezond en veilig laten opgroeien van uw kind. Kinderen kunnen met deze regelingen bijvoorbeeld sporten, hun verjaardag vieren of naar school fietsen.

Of u voor deze vergoedingen uit het Kindpakket in aanmerking komt, staat vermeld bij de betreffende regelingen hieronder. Daar staat ook vermeld hoe u de regeling kunt aanvragen. 


Een overzicht

Financiële regelingen voor minima

Bent u inwoner van de gemeente Heerlen en heeft u een inkomen op of rond het sociaal minimum? Dan zijn er tal van regelingen of voorzieningen waarvan u misschien gebruik kunt maken. Zowel voor extra inkomen en een tegemoetkoming in kosten als bijvoorbeeld voedselpakketten, kleding en huisinrichting.

Tegemoetkoming kinderopvang

Biedt een aanvulling op de eigen bijdrage kinderopvang.

Leerlingenvervoer

Vergoedt kosten van vervoer naar de school van kinderen in bijzondere situaties

Begeleiding voor schoolverlater

Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten, voor zover dit binnen hun mogelijkheden ligt, tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

Schoolzwemmen

Het schoolzwemmen is voor kinderen uit groep 5 die nog niet over een A, B of C diploma beschikken en voor kinderen uit de groepen 6, 7, 8 zonder een A diploma.

Jeugdfonds sport

Dit fonds betaalt de contributie van de sportvereniging en de kosten van sportspullen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Alle kinderen moeten lid kunnen zijn van een (sport)vereniging. Dit is echter niet voor alle kinderen mogelijk, daarom is er het jeugdfonds sport.

Jeugdcultuurfonds

Is het financieel voor u niet mogelijk om uw kind lid te maken van een muziek- of toneelvereniging of deel te laten nemen aan een culturele of kunstzinnige cursus of activiteit? Dan kunt u terecht bij het Jeugdcultuurfonds.

Jeugdeducatiefonds

Is geldgebrek een belemmering is in de ontwikkeling van uw kind? Dan kan de school een beroep doen op het Jeugdeducatiefonds.

Stichting Leergeld Parkstad

Wilt u graag dat uw kind aan alles kan meedoen, zoals muziekles, sportles of verjaardag vieren? Of heeft uw kind bijvoorbeeld een fiets nodig? Dan kan Stichting Leergeld Parkstad u helpen.

Fietsproject

Voor kinderen tot en met de basisschool heeft de gemeente Heerlen een eigen fietsproject. Dat wordt uitgevoerd door Werk voor Heerlen.

Bibliotheek

Wilt u voor uw kind boeken lenen bij de bibliotheek? Een basis abonnement is gratis voor kinderen en jeugd tot 18 jaar.

Studiefinanciering

Wordt uw kind binnenkort 18 en gaat het kind nog naar school? Dan kunt u studiefinanciering aanvragen. Daarnaast zijn er nog meer regelingen aan te vragen voor een tegemoetkoming voor school en studie.

Studietoeslag

Studeert een kind en lukt het door een handicap niet of minder goed om iets bij te verdienen? Dan heeft het kind naast studiefinanciering (WSF) of tegemoetkoming onderwijs bijdrage en schoolkosten (WTOS), misschien recht op een studietoeslag van de gemeente.

bijstand voor jongeren

Is een kind tussen de 18 en 27 jaar en werkloos? Dan kan het kind een bijstandsuitkering aanvragen.

Kledingpakket stichting STOP

De stichting STOP deelt tweemaal per jaar een kledingpakket uit voor kinderen voorzien van nieuwe kleding, nieuwe schoenen en een aantal leuke cadeautjes in de vorm van nieuw speelgoed.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.