Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Kindpakket

Het Kindpakket is een verzameling van regelingen, die u kunnen helpen bij het gezond en veilig laten opgroeien van uw kind. Kinderen kunnen met deze regelingen bijvoorbeeld sporten, hun verjaardag vieren of naar school fietsen.

Of u voor deze vergoedingen uit het Kindpakket in aanmerking komt, staat vermeld bij de betreffende regelingen hieronder. Daar staat ook vermeld hoe u de regeling kunt aanvragen. U kunt een vergoeding krijgen voor:

Kindpakket

In Heerlen willen we dat kinderen gezond en veilig opgroeien. Soms is daarbij een handje hulp nodig. Heerlen biedt daarom financiële ondersteuning voor meerdere activiteiten als sporten, vrije tijd, verjaardag, openbaar vervoer, peuterspeelzaal. Alle mogelijke vergoedingen staan handig verzameld in het Kindpakket.


Regelingen bij St. Leergeld en andere organisaties

Sport en vrije tijd

Sommige kinderen willen graag creatief bezig zijn. Denk aan de jaarcontributie voor de sportvereniging of muzieklessen..

Schoolkosten

Schoolkosten zoals gymkleding, een schooltas, een computer of bijvoorbeeld schoolkamp kunt u vergoed krijgen.

Verjaardagspakket

'Jarige job' is een regeling, waarmee gezinnen met een kleine beurs ook de verjaardag van de kinderen kunnen vieren.

Jeugdeducatiefonds

In Heerlen werkt het Jeugdeducatiefonds samen met in totaal 9 basisscholen om kinderen hun talenten maximaal te laten ontwikkelen en zo de kans op armoede in de toekomst te verkleinen.

Bibliotheek

Een bibliotheekabonnement is gratis voor jongeren tot 18 jaar! Lezen is goed voor de ontwikkeling van kinderen.

Stop Kinderarmoede

Alle kinderen van 0 tot en met 14 jaar uit bijstandsgezinnen krijgen in het najaar een persoonlijke brief, waarmee gratis een pakket kan worden aangevraagd bij de Stichting Stop Kinderarmoede.

Fietsproject

Voor kinderen tot en met de basisschool heeft de gemeente Heerlen een eigen fietsproject. Dat wordt uitgevoerd door Werk voor Heerlen.


Producten

Schoolzwemmen

De gemeente Heerlen subsidieert schoolzwemmen.

Het schoolzwemmen is voor kinderen uit groep 5 van de basisscholen in Heerlen die nog niet over een A, B of C diploma beschikken en voor kinderen uit de groepen 6,7 en 8 zonder zwemdiploma A. Vult u hiervoor een inschrijfformulier in op school. 

Jeugdcultuurfonds

Alle kinderen moeten de mogelijkheid hebben om lid te zijn van een muziek- of toneelvereniging of deel te nemen aan een culturele of kunstzinnige cursus of activiteit. Dit is echter niet voor alle kinderen financieel mogelijk, vandaar dat het Jeugdcultuurfonds bestaat.

Sportvergoeding jeugd

Alle kinderen moeten lid kunnen zijn van een vereniging. Dit is echter niet voor alle kinderen mogelijk, daarom is er het Jeugdfonds Sport. Dit fonds betaalt de contributie van de sportvereniging en de kosten van sportspullen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. 

Leerlingenvervoer aanvragen

Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Misschien komt u in aanmerking voor leerlingenvervoer. U vraagt leerlingenvervoer aan bij de gemeente.

Bijstand voor jongeren aanvragen

Bent u werkloos en tussen de 18 en 27 jaar? U kunt een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente waar u woont. Bijstand is een uitkering voor mensen die - een tijdje - niet genoeg geld hebben om van te leven. Voor jongeren tussen 18 en 27 jaar gelden speciale voorwaarden.

Kinderopvang gebruiken

U kiest zelf een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder uit. U sluit zelf een overeenkomst en krijgt zelf de rekening voor de opvang. Heeft u moeite met het betalen van de kinderopvang? Mogelijk komt u in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente.

Studietoeslag

Studeer je en lukt het door je handicap niet of minder goed om iets bij te verdienen? Dan heb je naast je studiefinanciering (WSF) of tegemoetkoming onderwijs bijdrage en schoolkosten (WTOS), misschien recht op een studietoeslag van de gemeente.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.