Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Kindpakket

Het Kindpakket is een verzameling van regelingen, die u kunnen helpen bij het gezond en veilig laten opgroeien van uw kind. Kinderen kunnen met deze regelingen bijvoorbeeld sporten, hun verjaardag vieren of naar school fietsen.

Of u voor deze vergoedingen uit het Kindpakket in aanmerking komt, staat vermeld bij de betreffende regelingen hieronder. Daar staat ook vermeld hoe u de regeling kunt aanvragen. U kunt een vergoeding krijgen voor:

Kindpakket

In Heerlen willen we dat kinderen gezond en veilig opgroeien. Soms is daarbij een handje hulp nodig. Heerlen biedt daarom financiële ondersteuning voor meerdere activiteiten als sporten, vrije tijd, verjaardag, openbaar vervoer, peuterspeelzaal. Alle mogelijke vergoedingen staan handig verzameld in het Kindpakket.

St. Leergeld

Schoolkosten
Schoolkosten zoals gymkleding, een schooltas, een computer of bijvoorbeeld schoolkamp kunt u vergoed krijgen.

Sport en vrije tijd
Sommige kinderen willen graag creatief bezig zijn. Denk aan de jaarcontributie voor de sportvereniging of muzieklessen..

Verjaardagspakket
'Jarige job' is een regeling, waarmee gezinnen met een kleine beurs ook de verjaardag van de kinderen kunnen vieren.


Producten

Schoolzwemmen
De gemeente Heerlen subsidieert schoolzwemmen voor kinderen van groep 5 zonder diploma.

Jeugdcultuurfonds
Alle Heerlense kinderen moeten aan kunstzinnige of culturele cursussen of activiteiten kunnen meedoen. Daarvoor is een bijdrage voor gezinnen met een kleine beurs.

Sportvergoeding jeugd
Het fonds betaalt de contributie van de sportvereniging en de kosten van sportspullen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.

Leerlingenvervoer aanvragen
Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die in Heerlen wonen en niet zelfstandig naar school kunnen. Deze leerlingen moeten kunnen reizen naar de dichtsbijzijnde school die bij de leerling past.

Bijstand voor jongeren aanvragen
Bent u 18 jaar of ouder en jonger dan 27 jaar? Je kunt een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente waar je woont.

Kinderopvang gebruiken
Als u moeite heeft met het betalen van de kinderopvang, komt u misschien in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente.

Individuele studietoeslag aanvragen
Studeert u en heeft u door uw handicap een beperkte verdiencapaciteit? Dan heeft u naast uw studiefinanciering mogelijk recht op een studietoeslag van de gemeente.

Of wilt u meer weten over mogelijkheden voor uw kind? Bekijk dan onze pagina over jeugd en onderwijs.