Nieuwsoverzicht

 • Actiedag Hoofdstraat Hoensbroek: Meer dan twintig panden gecontroleerd

  Het interventieteam van de gemeente Heerlen heeft afgelopen juni een groot aantal kamerverhuurpanden, overlastpanden, KvK-geregistreerde bedrijven en garageboxen gecontroleerd aan de Hoofdstraat in Hoensbroek. Doel van de actiedag en de overige controles is een beeld te krijgen van de situatie achter de voordeur én misstanden aan te pakken ter verbetering van de Leefbaarheid en Veiligheid, als onderdeel van de aanpak Sociaal Veilig.

 • Reuringregeling Hoensbroek Centrum

  Met ingang van 1 juli kunnen ook bewoners en ondernemers van Hoensbroek Centrum gebruik maken van de zogenaamde reuringregeling. Dit is een initiatief om te komen tot meer levendigheid en ontmoeting in Hoensbroek Centrum. Mensen met verrassende en creatieve ideeën kunnen dan bij de uitvoering van hun activiteit hulp krijgen van de gemeente en eventueel een financiële bijdrage.

 • Verkeersveiligheidsplan Heerlen vastgesteld

  Het verbeteren van de leefbaarheid in buurten in de stad is topprioriteit deze collegeperiode. In het kader daarvan heeft het college van Burgemeester en Wethouders het verkeersveiligheidsplan vastgesteld. Dit jaar alleen al wordt hierin 2,5 miljoen euro geïnvesteerd.

 • Volgende stap in Verduurzamingsoffensief Heerlen: pilot in Molenberg

  Gemeente Heerlen zet een belangrijke volgende stap in haar Verduurzamingsoffensief door in juli een pilot te starten met 50 huishoudens in de wijk Molenberg. De pilot richt zich op particuliere woningen met een WOZ-waarde lager dan €219.000 en een energielabel D, E, F of G.

 • Barbecueën in het Aambos

  De gemeente houdt deze zomer een proef met de mogelijkheid om te barbecueën in het Aambos. In het grasveld aan de Molenberglaan worden vijf barbecue plekken ingericht die vanaf 1 juli kunnen worden gebruikt. De proef loopt maximaal 6 maanden en wordt daarna geëvalueerd.

 • Eensgezind voor meer politiecapaciteit in Limburg

  Het beroep dat de 7 gemeenten van Parkstad en Vaals hebben ingediend tegen het Regionaal Beleidsplan Politie (RBP) is ongegrond verklaard door de Minister van Justitie en Veiligheid. Met het beroep werd de noodklok geluid over de forse afname van de politiecapaciteit die het RBP voor de regio Parkstad zou betekenen.

 • Heerlens Verduurzamingsoffensief gelanceerd in Vrieheide

  Sinds het najaar van 2022 zet Heerlen met solidair duurzaamheidsbeleid alles op alles om energiearmoede te bestrijden. Tot nu toe maakten duizenden huishoudens al gebruik van de vele maatregelen van de gemeente, van de witgoedregeling tot een noodisolatiebudget. Nu zet de gemeente, in nauwe samenwerking met partners, de volgende stap.

 • Heerlenaren kunnen stemmen op favoriete thema voor burgerberaad

  Nadat Heerlenaren van 20 mei tot 3 juni een thema konden aandragen voor het burgerberaad, krijgen zij nu de kans om te stemmen op hun favoriete thema. Er zijn zes kernthema’s door de selectie gekomen. Heerlenaren kunnen van 24 juni tot en met 30 juni op hun favoriete thema stemmen.

 • Een veiliger en groener Ganzeweide

  In de 30-kilometerzone van Ganzeweide wordt structureel te hard gereden. Samen met de onoverzichtelijkheid op bepaalde plekken leidt dat geregeld tot onveilige situaties. De werkzaamheden van de herinrichting zijn gestart.