Uittreksel Basisregistratie personen opvragen

Op een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) staan persoonsgegevens, zoals uw naam en huidige adres. U vraagt het uittreksel aan bij de gemeente waarin u woont.

U heeft bijvoorbeeld een uittreksel nodig als u zich wilt inschrijven voor een woning, als u uw auto wilt overschrijven, of als u gaat trouwen of scheiden. Geef duidelijk aan waar u het uittreksel voor nodig heeft. U krijgt het uittreksel binnen 7 werkdagen thuisgestuurd. 

Aanpak

Zo vraagt u een uittreksel uit de basisregistratie personen aan:

  • Log in met uw DigiD bij uw gemeente.
  • Vul uw gegevens in.
  • U betaalt het uittreksel online bij de aanvraag.
  • U krijgt het uittreksel binnen 7 werkdagen thuisgestuurd. 
Per mail na akkoordverklaring en na afronding betaling!
  • Komt u aan de balie? Neem uw legitimatiebewijs mee. Let op! Het is in Heerlen niet mogelijk om aan de balie een uittreksel BRP van voor 1 oktober 1994 aan te vragen. Vul dan het contactformulier in via onze website of u vraagt het uittreksel online aan. 

Vraagt u een uittreksel aan voor iemand anders? Dan heeft u nodig: 

  • Een schriftelijke machtiging van betrokkene.
  • Een kopie legitimatiebewijs van betrokkene.

Kosten

Tarieven 2024

  • € 12,30 als u het BRP-afschrift via internet (met DigiD) aanvraagt en betaalt. Als u niet betaalt nemen we aanvraag niet in behandeling.
  • € 19,60 als u aan de balie of schriftelijk aanvraagt

Graag met pin betalen.

Omschrijving

In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. U kunt een kopie van uw eigen gegevens opvragen. Dit heet een uittreksel. Hierop staan onder andere uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres.

Instanties kunnen om een uittreksel uit de BRP vragen. U kunt bijvoorbeeld aan een woningstichting laten zien dat u ingeschreven staat bij de gemeente.

Reist u met een kind onder de 18 jaar naar het buitenland? Vraag een uittreksel aan voor het reizen met minderjarigen. Hierop staan de gegevens van het kind en wie er gezag heeft. Dat kan handig zijn bij controle aan de grens. 

De BRP gaat terug tot 1 oktober 1994. Heeft u oudere gegevens nodig? Die vraagt u op bij de gemeente waar u toen woonde. 

Ouders of verzorgers zijn niet verplicht om bij de inschrijving van hun kind aan een opleiding een uittreksel uit de BRP aan de school te overleggen!

Termijn

Heeft u het uittreksel online aangevraagd? Wij sturen het u per post toe.