College en gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in een gemeente. De raad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en houdt toezicht op de uitvoering. Het college vormt het dagelijks bestuur, bereidt de hoofdlijnen voor en voert het beleid uit. Het college heeft ook eigen taken.

Icoon microfoons

Overheid.nl

Alle beleidsstukken, regels en verordeningen van gemeenten en overheid op de landelijke site Overheid.nl

Andere onderwerpen in College en gemeenteraad

College van B&W

Het college is het dagelijks bestuur van de stad

Gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 37 leden van verschillende politieke partijen

Besluiten

Besluiten van raad en college staan op de externe site notudoc.nl. Hieronder vindt u belangrijke links naar deze site.