Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

College en gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in een gemeente. De raad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en houdt toezicht op de uitvoering. Het college vormt het dagelijks bestuur, bereidt de hoofdlijnen voor en voert het beleid uit. Het college heeft ook eigen taken.

Icoon microfoons

Overheid.nl

Alle beleidsstukken, regels en verordeningen van gemeenten en overheid op de landelijke site Overheid.nl

Andere onderwerpen in College en gemeenteraad

College van B&W

Het college is het dagelijks bestuur van de stad

Gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 37 leden van verschillende politieke partijen

Besluiten

Besluiten van raad en college staan op de externe site notudoc.nl. Hieronder vindt u belangrijke links naar deze site.

Verkiezingen

Met uw stem bepaalt u de koers voor de komende jaren van gemeente of provincie, landelijk of Europees. Laat uw stem dus horen!