Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Anterieure overeenkomsten

Soms willen particulieren, corporaties of projectontwikkelaars gronden in exploitatie te nemen voor een ontwikkeling (bebouwen). Is dit initiatief in strijd is met het bestemmingsplan? De gemeente beoordeelt of dit initiatief wenselijk en economisch uitvoerbaar is.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Als het initiatief kans van slagen heeft, dan gaat de gemeente met de initiatiefnemer in overleg om nadere afspraken te maken. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over het programma, de fasering, het kostenverhaal, het bouwrijp maken van de gronden (wegen, riolering, verlichting) enz. De afspraken legt de gemeente vast in een anterieure overeenkomst.

Voorwaarden

De voorwaarden hangen af van uw overeenkomst met de gemeente.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de specifieke situatie op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) en Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Doen of meenemen

Een aanvraag Omgevingsvergunning of een verzoek voor vooroverleg kunt u doen via de afdeling Publiekszaken. Indien een anterieure overeenkomst aan de orde is kunt u nadere informatie inwinnen bij de afdeling REO (Ruimtelijke Economische Ontwikkeling).

Termijn

De termijn is afhankelijk van de te volgen procedure.

Bezwaar en beroep

De gemeente is niet verplicht een overeenkomst te sluiten en ook niet verplicht te onderhandelen.