Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Anterieure overeenkomsten

Soms willen particulieren, corporaties of projectontwikkelaars gronden in exploitatie te nemen voor een ontwikkeling. Als dit initiatief in strijd is met het bestemmingsplan zal de gemeente eerst beoordelen of dit initiatief wenselijk en economisch uitvoerbaar is. 

Is het initiatief kansrijk dan gaat de gemeente met de initiatiefnemer in overleg om nadere afspraken te maken. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over het programma, de fasering, het kostenverhaal, het bouwrijp maken van de gronden (wegen, riolering, verlichting) enz. Dit vindt meestal plaats in de vorm van een anterieure overeenkomst.

De voorwaarden waaronder het project gerealiseerd kan worden is toegespitst op de situatie.

De kosten zijn afhankelijk van de specifieke situatie op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) en Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Een Omgevingsvergunning of een verzoek voor vooroverleg kunt u regelen met de afdeling Publiekszaken. Indien een anterieure overeenkomst aan de orde is, kunt u nadere informatie opvragen bij de afdeling REO (Ruimtelijke Economische Ontwikkeling).

De termijn is afhankelijk van de te volgen procedure.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.