Bekendmakingen

Hier vindt u een overzicht van actuele bekendmakingen, nieuwe of aangepaste verordeningen en overige besluiten van de laatste 6 weken.

Een volledig overzicht van de bekendmakingen van Heerlen staan op de landelijke overheidswebsite officiële bekendmakingen. Of bekijk alleen de bekendmakingen in je eigen buurt.

E-mailservice

Wilt u automatisch op de hoogte gehouden worden van bekendmakingen in een bepaald gebied? Neem dan een abonnement op de bekendmakingen. Vervolgens ontvangt u de bekendmakingen vanzelf via e-mail. Dit kan overigens ook via onze handige Heerlen app.

Een overzicht van de bekendmakingen van de laatste 6 weken vindt u hieronder of zoek in het overzicht door hieronder een zoekterm in te vullen:

 1. Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg 1 juni 2020
  Bron

 2. Gemeente Heerlen – kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer: Klinkertstraat 118 te Hoensbroek
  Bron

 3. Gemeente Heerlen – kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer: Limburgiastraat 33 te Heerlen
  Bron

 4. Gemeente Heerlen – Gedragscode voor de publicatie van persoonsgegevens door de gemeenteraad van Heerlen
  Bron

 5. Algemene Plaatselijke Verordening Heerlen 2012
  Bron

 6. Gemeente Heerlen - Anterieure overeenkomst Colijnstraat/limburgiastraat
  Bron

 7. Gemeente Heerlen - Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende nadere regels met betrekking tot vervoer jeugdhulp (Besluit nadere regels vervoer jeugdhulp 2020)
  Bron

 8. Gemeente Heerlen - Beleidsregels van de burgemeester van Heerlen houdende bepalingen met betrekking tot de verdeling van exploitatievergunningen coffeeshops Heerlen 2020 (Beleidsregels verdeling exploitatievergunningen coffeeshops Heerlen 2020)
  Bron

 9. Gemeente Heerlen - verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure:
  Bron

 10. Gemeente Heerlen – kennisgeving ingediende sloopmelding:
  Bron

Zoek in landelijke bekendmakingen