Afval, natuur en milieu

Iedereen heeft te maken met afval en milieu. Denk aan afvalinzameling, dieren, bodemonderzoek en aan energie besparen.

Icoon kikker

Afvalloket

Rd4 regelt voor de gemeente Heerlen de inzameling van afval. Uw afvalkalender en informatie over uw container, milieupark of ophaalrondes kunt u vinden op de website van Rd4.

Andere onderwerpen in Afval, natuur en milieu

Openbare ruimte

U kunt bij de gemeente terecht met een klacht over een stoep of straat in uw buurt. Bijvoorbeeld als een stoeptegel los ligt of wanneer een speeltoestel stuk is, kunt u een melding maken bij de gemeente.

Huisvuil en ander afval

U kunt op verschillende manieren afval inzamelen. Via containerclusters en glasbakken, met gekenmerkte huisvuilzakken, speciale Plastic Heroes-zakken voor plastic en ondergrondse containers. Voor vragen of klachten kunt u terecht bij de Rd4.

Bodemvervuiling

De bodem is van groot belang voor een goede milieu- en leefkwaliteit. Houdt daarom de bodem schoon.

Duurzaamheid en energie besparen

Door te investeren in energiebesparende maatregelen of duurzame energiebronnen kunt u uw maandelijkse lasten verlagen en vaak ook het wooncomfort van uw woning verhogen.

Dierenwelzijn

Dieren verrijken het leven van veel mensen, geven afleiding, nodigen uit tot zorg en maken het gemakkelijker om contacten met de medemens te leggen. Maar dieren hebben ook een eigen waarde.

Natuurbeheer

Heerlen ligt op een bijzondere locatie in Limburg: tegen het heuvelland aan en ingeklemd tussen twee beekdalen die als groene linten door de stad kronkelen. Met veel recreatiemogelijkheden.