Klachten, meldingen en veiligheid

Wilt u iets melden of heeft u overlast? Doe een melding openbare ruimte. Bent u het niet eens met de gemeente? Geef het aan ons door of dien een bezwaarschrift in. Let op: alleen gemeentelijke meldingen. Stroomstoringen, geen kabel-tv of bv bruin water kunt u melden bij uw leverancier.

Icoon met pen en papier

Andere onderwerpen in Klachten, meldingen en veiligheid

Overlast

Heeft u overlast van blaffende honden, hangjeugd en zwerfafval? Of wilt u een losse stoeptegel of kapotte straatlantaarn melden? Of hoort u vaak geschreeuw bij u buren? Meldt dit soort zaken dan bij de gemeente.

Bezwaar en beroep

Bent u ontevreden over de manier waarop een medewerker? Of bent u het niet eens met een besluit over een subsidie, vergunningverlening of bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling? Dan kunt u bezwaar maken. Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaar, dan kunt u een beroep instellen.

Regelgeving en privacy

De gemeente stelt allerlei beleidsregels, uitwerkingsbesluiten en verordeningen op waaraan iedereen zich moet houden. Daarnaast moet een gemeente zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Crisis en rampen

Wat te doen bij calamiteiten? Het is belangrijk om hierop voorbereid te zijn.