Verhuizen, bouwen en verbouwen

Verhuist u naar of woont u al in Heerlen, dan vindt u hier informatie over bijvoorbeeld het doorgeven van uw verhuizing, verbouwen of hoe u uw afval kwijt kunt.

icoon lachend huis

Op deze site vindt u alleen gemeentelijke informatie. Wilt u in contact komen met de vele organisaties, verenigingen of bedrijven in Heerlen, dan kunt u voor deze info terecht op de website van de gemeentegids.

Andere onderwerpen in Verhuizen, bouwen en verbouwen

Huisvuil en grofvuil

Afval inzamelen kan via containerclusters en glasbakken, met gekenmerkte huisvuilzakken, speciale Plastic Heroes-zakken, de GFT bak of ondergrondse containers. Voor alles over afval kunt u terecht bij de Rd4.

Gezond en veilig wonen

Veiligheid en leefbaarheid begint thuis, in de eigen woonomgeving. Opruimen van uw eigen tuin en afval, beveiliging tegen brand en inbraak, veilig verkeersgedrag, terugdringen huiselijk geweld en aanpakken van hondenoverlast.

Wijkverbetering

Heerlen bereidt zich voor op een positieve en sterke toekomst op het gebied van wonen en werken, onderwijs, zorg en cultuur. De omgeving waarin we wonen is van ons allemaal.

Bekendmakingen en inzage

Elke week wordt bekend gemaakt welke vergunningen zijn aangevraagd of welke regelingen en besluiten zijn genomen. U kunt deze plannen ook inzien.