Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Beroep of bedrijf aan huis

Bent u van plan beroepsmatig vanuit uw woning te gaan werken? Vraag bij de gemeente na of dit mag.

De gemeente bekijkt of de beroeps- of bedrijfsactiviteit past binnen de woonomgeving én binnen de regels van het het bestemmingsplan die voor uw woning gelden. Voldoet uw activiteit hieraan dan kunt u starten met de beroep- of bedrijfsactiviteit van thuis uit.

Past de beroeps- of bedrijfsactiviteit niet binnen de regels van het bestemmingsplan dan kunt u de gemeente verzoeken een ontheffing van de regels te verlenen. Dit verzoek kunt u doen door een omgevingsvergunning aan te vragen voor  'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' via het Omgevingsloket. De gemeente toetst uw verzoek dan aan de algemene Beleidsregel beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten in de woonomgeving. 

Controleer eerst in het bestemmingsplan of u op de door u gewenste locatie uw bedrijf mag starten. Lukt dit niet? De medewerkers van het Ondernemershuis kijken dan samen met u na of het mogelijk is om een omgevingsvergunning aan te vragen en welke stappen u moet nemen.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.