Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Beroep of bedrijf aan huis

Bent u van plan beroepsmatig vanuit uw woning te gaan werken? Vraag bij de gemeente of dit mag.

De gemeente bekijkt of de beroeps- of bedrijfsactiviteit past binnen de woonomgeving én de regels van het omgevingsplan die voor uw woning gelden. Voldoet uw activiteit hieraan dan kunt u starten met de beroep- of bedrijfsactiviteit van thuis uit.

Past de beroeps- of bedrijfsactiviteit niet binnen de regels van het omgevingsplan? Dien een verzoek in bij de gemeente om een ontheffing van de regels te verlenen. Via het Omgevingsloket vraagt u "handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening" aan. De gemeente toetst uw verzoek dan aan de algemene Beleidsregel beroeps-en bedrijfsmatige activiteiten in de woonomgeving.

Controleer eerst in het omgevingsplan of u op de door u gewenste locatie uw bedrijf mag starten. Lukt dit niet? De medewerkers van het Ondernemershuis kijken met u naar de mogelijkheden om een omgevingsvergunning aan te vragen. Ook kijken ze welke stappen u hiervoor moet nemen.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.