Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Raad en griffie

Wilt u uw mening geven tijdens de raadsinformatieavond? Of heeft u vragen over bijvoorbeeld de raads- of commissievergaderingen? Neem dan contact op met de griffie.

Mail ons: griffie@heerlen.nl
Bezoek ons: Raadhuisplein 1, Heerlen

Of bel ons:

  • Teun Zwemmer (griffier): +31 45 560 4411 of 06-44106602
  • Camiel Bartholomé (commissies MW en ROLO): +31 45 560 5035 of 06-58076922
  • Alexandra van der Weijden (commissie EBF en burgerbetrokkenheid): +31 45 560 5068 of 06-58086515
  • Karin Hartman (secretariaat griffie): +31 45 560 5066

Taken van de griffie zijn onder andere:

  • Vergaderingen van raadsinformatieavond, raadscommissies en de gemeenteraad in goede banen leiden
  • Adviseren en logistiek ondersteunen van de gemeenteraad en zijn raadscommissies
  • Het betrekken van inwoners bij het werk van de raadsleden
  • Informatievoorziening (‘stukkenstroom’) van en naar de raad en commissies verzorgen; vergaderagenda’s samenstellen
  • De raadsvoorzitter (de burgemeester) en de commissievoorzitters ondersteunen bij het uitoefenen van hun voorzitterschap
  • Raadsleden helpen bij het formuleren van moties, amendementen, nota’s en initiatiefvoorstellen

Wat doet de griffier?

Teun Zwemmer is de griffier van Heerlen. Hij is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Hij adviseert de burgemeester, raadsleden en de leden van het presidium (is fractievoorzitters van de gemeenteraad) zowel inhoudelijk als procedureel. De griffier zit in de raadzaal naast de voorzitter en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering.

foto van het stadhuis van Heerlen

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.