Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Verborgen Romeinse schat weer zichtbaar voor publiek

Heerlen is rijk aan archeologie met de restanten van het Romeins badhuis als waardevol en tastbaar voorbeeld. Maar Heerlen heeft nog een verborgen schat: de Romeinse kelder aan de Coriovallumstraat 17 onder makelaarskantoor Aquina. Een klein kijkvenster in de gevel maakt het mogelijk een blik te werpen op het ondergronds Romeinse verleden. Voor wie dat niet weet, valt het venster niet op. Wethouder cultuur, Jordy Clemens: “Daar gaan we wat aan doen. We zijn trots op ons rijke verleden. Laten we dat ook zichtbaar maken zodat iedereen een glimp kan opvangen van zijn of haar verleden. Het is nu - na zeventig jaar - de hoogste tijd om de kelder nader te onderzoeken, te reinigen en te presenteren aan het grote publiek.”

Op maandag 20 juni 2022 start het archeologisch onderzoek. Alle resten worden zorgvuldig gedocumenteerd en beschreven. Met die informatie kan de archeoloog uitpluizen hoe men 2000 jaar geleden de kelder heeft gebouwd. Daarna start restauratieatelier Restaura met schoonmaken, want de Romeinse resten zijn sterk vervuild met stof, cement en verf van de moderne kelder. Restaura zet daarbij de allernieuwste technieken in. Tijdens het project wordt een reeks vlogs uitgebracht zodat iedereen de werkzaamheden kan volgen.

Bewonderen

De kelder is tijdens kantooruren ook te bekijken via een glasplaat in de vloer van het makelaarskantoor. Heerlen wil echter dat men deze waardevolle schat altijd kan bewonderen. Samen met Restaura en makelaarskantoor Aquina wordt nagedacht over hoe dat vorm kan krijgen. Die aanpassing past bij de geplande werkzaamheden voor de Coriovallumstraat die opnieuw wordt ingericht met onder meer elementen die verwijzen naar de Romeinse tijd.

Eerste archeologische object
De Romeinse kelder werd in 1952 blootgelegd en hoort bij een Romeins woonhuis. In de keldermuur zaten vijf nissen, waarin waarschijnlijk (olie)lampjes stonden. De exacte grootte van de kelder is niet bekend. De achterzijde van de muur was door middel van dakpannen en een laag leem waterdicht gemaakt. Het betreft unieke resten die als eerste archeologische object in Heerlen zijn behouden en bewaard voor de toekomt.

Heerlen-Centrum
De binnenstad van Heerlen verandert de komende jaren ingrijpend. Zo moet de bezoeker in het Romeins Kwartier de rijke Romeinse geschiedenis weer voelen en beleven in musea én in het straatbeeld.

restanten Romeinse kelder

Datum nieuwsbericht

17 juni 2022

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.