Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Detailhandel (beleid)

Heerlen is van oudsher koopstad met een grote hoeveelheid winkels. Net als in heel Nederland heeft echter ook Heerlen te maken met de snelle ontwikkelingen in de detailhandel en de veranderende bevolkingssamenstelling. Tegelijkertijd willen we graag goede voorzieningen voor onze inwoners behouden, een vitale winkelstructuur waar de ondernemers goed kunnen ondernemen en waar veel mensen een baan kunnen vinden.

Om deze redenen is het nodig om duidelijke keuzes te maken waar winkels nog wel toekomstperspectief hebben en waar niet. Samen met de andere Zuid-Limburgse gemeenten, die voor dezelfde uitdaging staan, is eind 2017 de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (afgekort: SVREZL) vastgesteld. Deze visie heeft aangewezen welke de levensvatbare winkelvoorzieningen zijn. Ook doet deze visie uitspraken over de kantorenlocaties en de bedrijventerreinen in Zuid-Limburg.

Voor de winkels is gekozen voor een netwerkstructuur op basis van de sterkste clusters; een cluster staat namelijk sterker dan een solitaire winkel en is als collectief aantrekkelijker voor de consument. Daarbij is natuurlijk ook rekening gehouden met een goede spreiding van winkelclusters over de stad. Daarnaast is een verschil gemaakt tussen de verschillende soorten bezoekmotief van klanten: winkelen als uitje (dagje shoppen), doelgericht winkelen of de dagelijkse boodschappen doen.

Clusters

Dit heeft geleid tot de volgende verdeling van winkelclusters:

  1. Voor winkelen als uitje (dagje shoppen) is Heerlen-centrum aangewezen als hét centrum voor Parkstad.
  2. Voor doelgericht winkelen is de Woonboulevard aangewezen voor het thema in en om het huis, terwijl de Rodaboulevard in Kerkrade het thema ‘sport en leisure’ heeft. 
  3. Voor het doen  van de dagelijkse boodschappen zijn wijkwinkelclusters aangewezen.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.