Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Plekken waar de bodem verontreinigd is

Op een paar plekken in Heerlen is de bodem zo verontreinigd dat dit risico’s met zich mee kan brengen voor mensen, planten of dieren. Ook kan verspreiding van de verontreiniging via het grondwater optreden. Het Rijk heeft met de gemeente Heerlen afgesproken om deze plekken te saneren.

Met het Rijk heeft gemeente Heerlen in de bodemconvenanten 2010-2015 en 2016-2020 afgesproken om verontreinigde locaties te saneren (als het om gemeentelijke grond gaat) en aan te sturen op sanering (als het om grond van particulieren of bedrijven gaat).

Deze verontreinigde plekken worden spoedlocaties genoemd omdat zij van het Rijk prioriteit krijgen. Spoedlocaties met risico's voor de gezondheid moeten voor 2016 gesaneerd zijn of er moeten veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Voor locaties met verspreidingsrisico's of ecologische risico's geldt dat zij uiterlijk 2020 moeten zijn gesaneerd. In Heerlen ging het om vijf locaties, waarvan er drie inmiddels zijn gesaneerd. De plekken die nog (gedeeltelijk) gesaneerd moeten worden zijn:

- Akerstraat-Noord 30, 6431 HM Hoensbroek (saneringsfase 2 loopt) - Schaesbergerweg 49, 6415 AC Heerlen (beschikkingsprocedure loopt)

Het gaat om particuliere grond. Hierbij wordt de eigenaar of veroorzaker van de verontreinigde bodem aansprakelijk gesteld voor de kosten van onderzoek en sanering.

Er zijn verschillende soorten spoedlocaties:

•Humane spoedlocaties: er bestaat risico voor de gezondheid van mensen (bij contact met de bodem).
•Ecologische spoedlocaties: er bestaat risico voor planten en dieren.
•Verspreidingsrisico: kans op verspreiding van de verontreiniging via het grondwater.

Bij de Heerlense locaties is sprake van een verspreidingsrisico.