Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Smart services

Smart services zijn slimme product- en diensteninnovaties die als gevolg van het effectief en innovatief gebruik van informatie/data een bron zijn van economische meerwaarde voor organisaties en hun klanten. De groeipotentie zit vooral in verbreding en verdieping van het dienstenassortiment en van de processen die de dienstverlening ondersteunen. De huidige ontwikkelingen op het gebied van big data zijn revolutionair. Nooit eerder was het mogelijk zoveel gegevens te verzamelen, slim te analyseren en aan andere gegevens te koppelen.

De mijnen in Parkstad beschikten over grote administratieve afdelingen. Op 1 januari 1967 werd de stichting Administratiekantoor Zuid-Limburg (AZL) opgericht als uitvoerder van de pensioenfondsen voor mijnwerkers. Na de mijnsluiting groeide AZL uit tot een van de grootste pensioenuitvoerders van Nederland. Met de komst van het ABP, CBS en de Belastingdienst werd het reeds aanwezige financieel-administratieve cluster verder versterkt. Er werken in Parkstad ongeveer 16.000 mensen in deze sector.

Inmiddels hebben 18 partijen de handen ineen geslagen met de Smart Services Hub. Naast bovengenoemde organisaties gaat het om:

onderwijsinstellingen: 

  • Hogeschool Zuyd;
  • Open Universiteit;
  • Arcus College;
  • Universiteit Maastricht;

overheid:

  • Provincie Limburg;
  • gemeente Heerlen;
  • Parkstad Limburg;

en ondernemingen: 

  • Obvion; 
  • Rabobank;
  • Betawerk.

Vanuit deze triple-helix-samenwerking werken de partners aan sociale innovatie (aansluiting opleidingsaanbod op de arbeidsmarkt) en business innovatie (meerwaarde met data).

De Provincie Limburg, APG en de Universiteit Maastricht investeren 100 miljoen in de Smart Services Campus. Het is de ambitie van de drie partijen een campus te ontwikkelen met internationale allure en reputatie. Beoogd wordt, om in de komende tien jaar, 2000 a 2500 nieuwe arbeidsplaatsen te realiseren, nieuwe bedrijven naar de regio te trekken en start up en spin off bedrijven te realiseren. Daarnaast is het de bedoeling dat er nieuwe opleidingen en om- en bijscholing specifiek gericht op het terrein van ‘smart services’ (employability) ontwikkeld wordt. Tenslotte wordt er gewerkt aan het realiseren van een expertise- en innovatiecentrum Business Intelligence & Smart Services (BISS) waar onderwijs, onderzoek en ondernemen samen komt. Hierin werkt de Universiteit Maastricht zeer nauw samen met Zuyd Hogeschool en de Open Universiteit.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.