Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Loonkostensubsidie aanvragen

Werkgevers kunnen loonkostensubsidie aanvragen voor werknemers die een bijstandsuitkering krijgen en een arbeidsbeperking hebben. U vraagt loonkostensubsidie aan bij de gemeente.

De hoogte van de subsidie hangt af van de loonwaarde van de werknemer.

U kunt als werkgever loonkostensubsidie aanvragen als u een persoon in dienst neemt met verminderde arbeidsmogelijkheden.

De loonkostensubsidie is specifiek voor personen met een verlaagde loonwaarde als gevolg van een arbeidsbeperking, maar wél met arbeidsmogelijkheden. Deze personen zijn door de arbeidsbeperking niet in staat 100 % van het wettelijk minimum loon te verdienen.

U ontvangt loonkostensubsidie over het verschil tussen de loonwaarde van een persoon en het wettelijk minimumloon.
De gemeente stelt de loonwaarde vast op de werkplek.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, lid 1 onderdeel a van de Participatiewet, en
  • De persoon is niet staat om met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen, en
  • De persoon heeft arbeidsmogelijkheden;
  • De loonkostensubsidie wordt verstrekt wanneer een arbeidsovereenkomst is afgesloten voor minimaal 6 maanden en voor tenminste 12 uur per week;
  • De persoon woont in deze gemeente;
  • U heeft niet binnen 12 maanden dezelfde aanvraag ingediend voor dezelfde persoon.

Vraagt u de subsidie aan voor een jongere? Doe dit binnen 6 maanden nadat de jongere geen onderwijs meer volgt. Dit kan voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs of de entreeopleiding MBO zijn.

Zo vraagt u loonkostensubsidie aan:

  • Neem contact op met de gemeente

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.