Overzichtskaart blauwe zones

In de kaart ziet u een overzicht van de gebieden waar de parkeerschijfzone geldt. De parkeerschijfzone wordt op locatie aangegeven met blauwe lijnen en een verkeersbord.

Op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur, donderdag van 9.00 tot 21.00 uur en zondag van 9.00 tot 17.00 uur kunnen bezoekers in blauwe zones maximaal twee uur parkeren met een blauwe parkeerschijf. Bewoners en ondernemers kunnen voor deze zone een ontheffing aanvragen.

Filter de kaart op:

Legenda

GebiedmarkersGebiedmarkers