Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Verordeningen en regelgeving

Heerlen publiceert alle verordeningen, beleidsregels en uitwerkingsbesluiten op overheid.nl. Denk hierbij onder andere aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

U kunt zoeken in de landelijke regelgeving op overheid.nl.

Of bekijk hieronder het overzicht van de Heerlense regelgeving uit overheid.nl:

 1. Uitwerkingsbesluit kleine evenementen
  Bron
 2. Beleidsregels waarderingssubsidie collectieve belangenbehartiging kwetsbare groepen
  Bron
 3. Leidraad invordering gemeentelijke belastingen GBRD 2010
  Bron
 4. Beleidsregel speelautomaten 2001
  Bron
 5. Gebruiksinstructies van de burgemeester aan de politie ten aanzien van het toepassen van artikel 3.3.4.2. lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Heerlen
  Bron
 6. Beleidsregel incidentele ontheffingen sluitingsuur voor houders van een vergunning alsbedoeld in artikel 3. eerste lid. onder a van de Drank- en Horecawet
  Bron
 7. Beleidsregels buitenevenementen 2009 en principetoestemmingen feesttenten 2009
  Bron
 8. Beleidsregels subsidiering maatschappelijke participatie van ouderen
  Bron
 9. Aanwijzingsbesluit alcoholverbod bebouwde kom
  Bron
 10. Aanwijzingsbesluit gebiedsontzeggingen straatprostitutielocatie en naaste omgeving
  Bron

Zoek in landelijke regelgeving

Of zoekt u?

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.