Rioolturbine

Energie opwekken door de wc door te spoelen: in Heerlen gebeurt dat! De eerste rioolturbine van Nederland vindt u hier. Hij wekt energie op via hoogteverschillen.

De rioolturbine kunt u bekijken aan de Groene Boord in Heerlen. Boven op de turbine is een uitzichtpunt over het Caumerbeekdal. Ook kunt u zien hoeveel energie wordt opgewekt (op een kWh-meter). 

Hoe wekt de rioolturbine energie op?

Met de rioolturbine wordt de stroming van het rioolwater van de buurt Heerlerbaan omgezet in elektriciteit. Het water stroomt langs de schoepen van de rioolturbine, de generator gaat draaien en werkt net als een windmolen elektriciteit op.

Hoeveel energie wekt de rioolturbine op?

Met de rioolturbine wordt stroom opgewekt voor circa vier huishoudens. Voor één  huishouden tellen wij ongeveer 4.000kw per jaar.

Waarom is de rioolturbine langs de Groene Boord geïnstalleerd?

De rioolturbine is in 2007 in samenwerking met BAT (Buro Aangepaste Technologie) ontwikkeld. Binnen het rioleringsstelsel van Heerlen is gezocht naar een geschikte locatie. Deze is gevonden langs de Groene Boord. Daar is een hoogteverschil van 2,6 meter en een debiet (= hoeveelheid vloeistof, die in een bepaalde tijd een bepaald punt in een leiding passeert) van 100 liter per seconden. Door deze leiding stroomt een groot deel van het riool van Heerlen Zuid.

illustratie huizen

Of zoekt u? Gerelateerde links: