Woonwagenstandplaats aanvragen

In de gemeente kunt u op bepaalde plaatsen in een woonwagen wonen. De gemeente bekijkt of u de vrijgekomen woonwagenstandplaats kunt kopen of huren. Op die standsplaats kunt u een eigen woonwagen neerzetten of de woonwagen van de vertrekkende bewoner kopen. De Beleidsregel voor de toewijzing van woonwagenstandplaatsen van de gemeente Heerlen 2018 is van toepassing. 

Op dit moment worden er twee huurstandplaatsen aangeboden: Herculespad 7A en Gerard Holtlaan 179. Bij belangstelling voor de vacante woonwagenstandplaatsen verzoeken wij u eerst telefonisch contact op te nemen met de coördinator woonwagenzaken, bereikbaar via 045-5604774. Reageren kan vanaf maandag 2 november 2020. De sluitingsdatum is maandag 23 november 2020 om 12:00 uur. 

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

Voor het neerzetten van een woonwagen moet u een omgevingsvergunning regelen. Het aantal standplaatsen is beperkt. Mensen uit de woonwagencultuur hebben voorrang.

Voorwaarden

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een koopstandplaats: 

  • u heeft voldoende geldmiddelen om de koop te kunnen financieren
  • stuur een schriftelijk verzoek naar het college van Burgemeester en wethouders.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een huurstandplaats. U moet de volgende gegevens overleggen: 

  • een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs)
  • een positieve huurdersverklaring van de verhuurder, met wie u de laatste keer een huurovereenkomst had
  • een inkomstenverklaring. Bijvoorbeeld salarisstroken of een jaaropgave van uw werkgever of een bewijs van uitkering
  • uw bloed- of aanverwantschap in relatie tot de vrijgekomen standplaats.

Doen of meenemen

Uw belangstelling voor deze vacante woonwagenstandplaats kunt u kenbaar maken vanaf maandag 2 november 2020. De sluitingsdatum is maandag 23-11-2020 om 12:00 uur. Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinator woonwagenzaken, bereikbaar via 14 045.

Termijn

De beslissing over een woonwagenstandplaats krijgt u binnen 8 weken. 

Bezwaar en beroep

U kunt niet in bezwaar of beroep gaan tegen de beslissing over toewijzing van een woonwagenstandplaats.