Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Domeinen Heerlen

Onze gemeente is opgebouwd uit zes domeinen en een bestuursdienst. Een overzicht van de verschillende domeinen:

Domein Economie

Het domein economie is verantwoordelijk voor de thema’s rondom economie, cultuur, cultureel erfgoed, onderwijs, arbeidsmarkt en sport. Zij werken samen met collega’s binnen en buiten het domein maar ook met partners in de stad aan de economische ontwikkeling van Heerlen.

Domein Ruimte

Dit domein werkt aan de thema’s: mobiliteit, stedenbouw, duurzaamheid, afval, groen, vastgoed, openbare ruimte, riolering en water. In dit domein worden ook de ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen en structuurvisies gemaakt.

Domein Maatschappij

In dit domein wordt er gewerkt aan openbare orde en veiligheid, toezicht, handhaving en sociale veiligheid. Binnen de gemeente Heerlen geloven wij dat veiligheid een belangrijke sociale component heeft en daarom werken binnen dit domein collega’s ook aan sociale thema’s zoals de WMO, jeugd(zorg), ouderenbeleid, integratiebeleid, en volksgezondheid.

Domein Inwoners

In dit domein vallen alle taken waarbij inwoners van de gemeente direct contact hebben met de gemeente. Hier werken we aan eenduidige en heldere dienstverlening voor de inwoners van de gemeente Heerlen. De komende jaren gaat dit domein aan de slag met digitale ontwikkelingen om zo nog beter dienst te kunnen verlenen aan onze inwoners.

Domein Middelen

Het domein middelen is samen met het domein organisatie verantwoordelijk voor de ondersteuning van de organisatie. Het domein middelen is verantwoordelijk voor de onderwerpen: financiën, informatiemanagement, facilitaire dienstverlening en IT.

Domein Organisatie

Onder het domein organisatie vallen de andere ondersteunende functies zoals communicatie, personeel, ondersteuning en juridische zaken.

Bestuursdienst

De bestuursdienst is verantwoordelijk voor het verzorgen van strategisch advies op politiek bestuurlijk niveau. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het programmamanagement. Sommige opgaven van de gemeente zijn zo groot en complex dat ze in een programma verwerkt zijn. Een programmamanager vanuit de bestuursdienst stuurt deze programma’s aan.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.