Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Energietransitie in Heerlen

Onze ambitie om is om in 2040 energieneutraal te zijn. Zo willen we helpen de klimaatverandering te beperken. Dat begint met energie te besparen. De energie die we minder gebruiken hoeven we niet op te wekken. Voor de rest moeten we duurzame alternatieven organiseren zoals zonne-energie en windenergie. En zoeken we naar alternatieve bronnen voor warmte en naar mogelijkheden om van het gas te komen. Wat we hierin als gemeente zelf kunnen doen is beperkt, maar we kunnen wel projecten opstarten met partners en stimuleren. Bekijk onze ambities en projecten van de energietransitie.

Ambitie:

De samenleving in Heerlen woont, vervoert en werkt energieneutraal in 2040.

De gemeente kan dat niet alleen. We werken samen met stadsregio Parkstad Limburg en de provincie. En we streven er naar om acties met de meest uiteenlopende partners te stimuleren en in gang te zetten.

Energiebesparing

 • We bouwen een energieneutraal stadskantoor
 • Verduurzamen gemeentelijke gebouwen
 • Investeren in een schoner gemeentelijk wagenpark
 • Maken de openbare verlichting efficiënter
 • Maken de gebouwen van het primair onderwijs duurzamer
 • Stimuleren de verduurzaming van gebouwen van voortgezet onderwijs, bedrijfsleven, sportverenigingen, rioolwaterzuivering
 • Stimuleren verduurzaming woningen door
  • Verenigingen van eigenaren
  • Woningcorporaties
  • De woonwijzerwinkel
 • We zetten ons in tegen energiearmoede zodat ook de minder draagkrachtige bewoners hun woning kunnen verduurzamen
  • We doen mee aan Europees project Wellbased
  • We doen mee aan Europees project Power Up
 • We stimuleren duurzaam vervoer door maatregelen uit onze mobiliteitsvisie.

De zon als energiebron

 • We ondersteunen bewoners bij het plaatsen van zonnepanelen door het zonnepanelenproject
 • We willen 5000 zonnepanelen in de binnenstad
 • We stimuleren zonnepanelen bij huurwoningen, bedrijfspanden, sportverenigingen en scholen
 • We plaatsen zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.
 • We stimuleren opwekking van zonne-energie door energiecoöperaties
 • We onderzoeken nieuwe zontoepassingen Zig-zag solar, Cablean.

De wind als energiebron

 • We onderzoeken of er 4 windmolens geplaatst kunnen worden in Parkstad-Zuid
 • We onderzoeken of er een windmolen kan komen op de Koumenberg
 • We doen onderzoek naar 2 molens zonder wieken als Lange Jan en Lange Lies.

Warmte

 • We maken een visie over warmte transitie en een concrete planning
 • We gaan verwarmen met mijnwater verder uitrollen
 • We onderzoeken gebruik van biomassa
 • We adviseren inwoners over warmte via de Woonwijzerwinkel.

 Gasloze wijken

 • We deden een onderzoek over de bereidheid van het gas af te gaan
 • We willen een pilot doen in GMS
 • We bereiden een pilot voor met een aardgasloze school.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.