Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Duurzaamheidslening voor bewoners eigendomswoning

Bewoont u zelf uw eigendomswoning en wilt u de woning verduurzamen? Dan kunt u soms een lening afsluiten om uw woning energiezuiniger te maken. Hiervoor kunt u vaak terecht bij uw eigen bank of anders het Nationaal Warmtefonds. Toch kan het zijn dat u net buiten de boot valt. Voor die gevallen heeft de gemeente Heerlen een aantal specifieke leningen in het kader van energierechtvaardigheid, zodat iedereen zijn/haar woning kan verduurzamen.
De gemeente toetst of u voldoet aan de voorwaarden voor deelname. Als dat zo is krijgt u een toewijzingsbesluit. Hiermee kunt u bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) een aanvraag doen. Niet de gemeente maar SVn beoordeelt of u ook daadwerkelijk een lening krijgt.

Vraag voor de toets bij de gemeente het aanvraagformulier aan waarvoor u een lening wenst aan te vragen: telefonisch, 045-5605040; digtaal,  gemeente@heerlen.nl

Vraag voor de toets bij de gemeente een aanvraagformulier aan: telefonisch, 045-5605040; digitaal, gemeente@heerlen.nl

Waar kunt u de lening voor gebruiken?

De lening is om uw woning duurzamer te maken. Bijvoorbeeld door het:

 • isoleren van de woning
 • aanbrengen van zonnepanelen
 • aanschaf van een warmtepomp
 • aansluiten op het warmtenet
 • en/ of door het laten uitvoeren van voorbereidend werk om de verduurzaamheidsmaatregelen aan te kunnen brengen. Zoals:
  • verplaatsing van de dakgoot
  • asbestsanering 
  • nieuwe kozijnen

De lening kan ingezet worden voor afzonderlijke of meerdere maatregelen óf grootschalige aardgasvrij-renovaties tot label A.

De Gemeente Heerlen heeft 4 soorten leningen 

 1. Een persoonlijke lening van minimaal € 2.500,- tot maximaal € 10.000,-. De lening moet u in 15 jaar tijd aflossen.
 2. Een hypothecaire lening van minimaal € 10.001,- tot maximaal € 50.000,-. De lening moet u in 30 jaar tijd aflossen.
 3. Een verzilverlening van minimaal € 10.001,- tot maximaal € 50.000,-, speciaal voor huiseigenaren op hogere leeftijd. De overwaarde van de woning dient dan als garantie voor de lening.
 4. Een maatwerklening van minimaal € 2.500,- tot maximaal € 50.000,-, speciaal voor huiseigenaren met lage inkomens die op dit moment nergens anders terecht kunnen. Deze lening is alleen mogelijk als er sprake is van een integrale gebiedsgerichte aanpak (blok, straat of wijk). Periodiek wordt gekeken of en hoeveel men in staat is af te lossen.

Verzilverlening

Wilt u graag comfortabel en energiezuinig blijven wonen? Dan kunt u met de Verzilverlening uw woning aanpassen naar uw wensen. Deze lening maakt het voor huiseigenaren van 57 jaar en ouder met een eigen woning met een WOZ-waarde lager dan € 305.000,- mogelijk om tegen lage kosten de eigen woning te verbeteren en te verduurzamen. U betaalt uit de overwaarde van uw woning en zonder extra maandlasten.

De verzilverlening is eigenlijk een omgekeerde hypotheek. Veel oudere mensen hebben de hypotheek voor hun woning (gedeeltelijk) afgelost. Zo is er overwaarde opgebouwd. Deze overwaarde kunt u gebruiken om uw woning aan te passen. De lening (bestaande hypotheek plus verzilverlening) kan tot 80% van de WOZ-waarde van de woning.

Voor de Verzilverlening betaalt u maandelijks géén rente en aflossing.  De rente wordt namelijk jaarlijks bij de schuldrest opgeteld. U lost de lening af aan het einde van de looptijd, bij verkoop van uw woning of bij overlijden van de langstlevende schuldenaar. De lening wordt als hypothecaire lening afgesloten en is een aanvulling op uw bestaande hypotheek. U vraagt de lening aan bij het SVn. SVn toetst de aanvraag, stuurt u een offerte en zorgt ervoor dat het geld beschikbaar komt in een bouwdepot.

Maatwerklening

Is er een collectieve aanpak van uw woonblok, straat of wijk, maar kunt u dat niet betalen of komt u niet in aanmerking voor een lening ? Dan biedt de gemeente Heerlen de mogelijkheid om via een maatwerklening van de gemeente toch mee te doen met het comfortabel en energiezuinig maken van uw woning. Het moet wel een eigen woning zijn die u zelf bewoont, met een maximale WIZ-waarde van € 305.000,--

De Maatwerklening bestaat altijd uit twee delen. Een deel dat je annuïtair aflost en een deel dat oploopt zolang je de lasten niet kunt betalen. Dit deel noemen we een Combinatielening. De eerste 3 jaar heb je geen maandlasten. De aflossing van jouw SVn Maatwerklening ‘betaal’ je de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van drie jaar betaal je in principe gewoon rente en aflossing. Wanneer je denkt dat het inkomen van uw huishouden onvoldoende is, kun je een hertoets aanvragen. Als jouw inkomen op dat moment inderdaad onvoldoende is, betaal je een maandlast die wél past bij het inkomen van jouw huishouden. Na het 3e, 6e, 10e en 15e jaar van de looptijd kun je een hertoets aanvragen en wordt de draagkracht telkens opnieuw beoordeeld. Op het moment dat je de volledige rente en/of aflossing betaalt, los je op beide leningdelen af.

De lening wordt als hypothecaire lening afgesloten en is een aanvulling op uw bestaande hypotheek. U vraagt de lening aan bij het SVn. SVn toetst de aanvraag, stuurt u een offerte en zorgt ervoor dat het geld beschikbaar komt in een bouwdepot.

Wat toetst de gemeente?

 • Of u eigenaar-bewoner bent van de woning in Heerlen.
 • Of de WOZ waarde van uw woning maximaal € 305.000,- is.
 • Of u bij het Nationaal Warmtefonds niet in aanmerking komt.

Wat toetst SVn?

 • Uw financiële situatie.

Toetsing door de gemeente is gratis. 

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.