Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Betaling uitkering

Een keer per maand wordt uw uitkering van de voorafgaande maand aan u betaald.

Berekening hoogte uitbetaling

Na afloop van een maand wordt berekend hoe hoog uw uitkering voor die maand is. Hiervan ontvangt u dan bericht en het geld wordt aan u overgemaakt. Wij betalen uw uitkering rond de 15e van de maand. Dit betekent dat uw uitkering over bijvoorbeeld de maand maart, rond 15 april op uw rekening staat bijgeboekt. U krijgt het geld uitgekeerd op het door u bij de aanvraag opgegeven bank- of girorekening.

Uitkeringsspecificatie

U ontvangt een uitkeringsspecificatie van uw eerste uitkering en als de hoogte van uw uitkering wijzigt.

Vakantiegeld

Naast uw uitkering hebt u recht op vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt maandelijks gereserveerd en in de maand juni of binnen drie maanden na beëindiging van uw uitkering aan u uitbetaald.

Jaaropgave

Als u een belaste uitkering van ons ontvangen heeft, ontvangt u een jaaropgave in tweevoud. De kopie heeft u onder meer nodig voor de aangifte van de inkomstenbelasting, huursubsidie, studiefinanciering e.d. De jaaropgave wordt in de maand februari verstrekt.

Bijzondere bijstand is meestal niet belast. Alleen bijzondere bijstand die een inkomensaanvulling is (aanvullende bijstand voor jongeren) is belast en telt daarom mee als inkomen. Algemene uitkeringen zijn wel belast, tenzij ze verstrekt worden in de vorm van een geldlening of als voorschot.

Als u alleen onbelaste bijstand heeft ontvangen, krijgt u geen jaaropgave.

Recht op andere regelingen?

Wilt u weten of u naast uw uitkering ook recht heeft op andere regelingen, kijk dan op de website van berekenuwrecht.nl.