Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

Voorschot bijstandsuitkering

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, kunt u een voorlopig voorschot ontvangen. Dit is bedoeld om de tijd te overbruggen die er zit tussen uw aanvraag en het besluit van de gemeente.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt moet de gemeente uw aanvraag eerst beoordelen. Dit kan een aantal weken duren. Tot die tijd heeft u geen inkomen.

Duurt het beoordelen van uw aanvraag langer dan 4 weken? Dan krijgt u een voorlopig voorschot, zodat u toch geld heeft. Dit voorschot hoeft u niet zelf aan te vragen. De gemeente betaalt u dit uit, als u aan de voorwaarden voldoet. U ontvangt daarna iedere 4 weken een voorschot, tot de gemeente een beslissing heeft genomen.

Blijkt later dat u toch geen recht heeft op bijstand? Dan moet u het geld dat u is voorgeschoten terugbetalen.

Heeft u wel recht op een bijstandsuitkering? Dan rekent de gemeente uit hoeveel bijstandsuitkering u had moeten ontvangen. De door u ontvangen voorschotten worden hiervan afgetrokken. Het verschil krijgt u uitbetaald als eerste uitkering. De uitbetaalde voorschotten hoeft u niet terug te betalen.

Voorwaarden

U krijgt het voorschot uiterlijk binnen 4 weken na de datum van aanvraag en daarna telkens uiterlijk na 4 weken. Zodra de gemeente heeft vastgesteld dat u recht heeft op bijstand, stopt het verstrekken van voorschotten en gaat de bijstandsuitkering in met maandelijkse betalingen.

De voorwaarden voor het ontvangen van een voorschot op een bijstandsuitkering zijn:

  • U heeft alle gegevens aangeleverd die de gemeente nodig heeft voor uw aanvraag van een bijstandsuitkering.
  • De gemeente heeft nog geen beslissing genomen of u een bijstandsuitkering krijgt.

Doen of meenemen

De gemeente maakt het voorschot aan u over. U hoeft hiervoor niets te doen.

Heeft u geen voorschot ontvangen? Neemt u dan contact op met de gemeente.

Termijn

De gemeente betaalt aan u het voorschot 4 weken na uw aanvraag van een bijstandsuitkering. Daarna ontvangt u het voorschot iedere 4 weken. Het voorschot stopt zodra de gemeente een beslissing heeft genomen over uw aanvraag voor een bijstandsuitkering.

Bezwaar en beroep

Tegen het besluit om een voorschot (niet) te verstrekken kunt u geen bezwaar of beroep aantekenen.
Als u het dus niet eens bent met ons besluit kunt u de voorzitter van Gedeputeerde Staten vragen hierover een uitspraak te doen.
Het adres van de voorzitter van Gedeputeerde Staten is:
Voorzitter van Gedeputeerde Staten van Limburg
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT