Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Voorschot bijstandsuitkering

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, kunt u een voorlopig voorschot ontvangen. Dit is bedoeld om de tijd te overbruggen die er zit tussen uw aanvraag en het besluit van de gemeente.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, duurt het even voordat de gemeente een beslissing heeft genomen. Tot die tijd heeft u geen inkomen. Met een voorlopig voorschot krijgt u alvast geld om deze tijd te overbruggen.

Heeft u toch geen recht op bijstand? Dan moet u het geld dat u is voorgeschoten terugbetalen.

Heeft u wel recht op een bijstandsuitkering? Dan wordt het voorschot afgetrokken van uw eerste bijstandsuitkering.

Voorwaarden

U krijgt het voorschot uiterlijk binnen 4 weken na de datum van aanvraag en daarna telkens uiterlijk na 4 weken. Zodra de gemeente heeft vastgesteld dat u recht heeft op bijstand, stopt het verstrekken van voorschotten en gaat de bijstandsuitkering in met maandelijkse betalingen.

De voorwaarden voor het aanvragen van een voorschot op de bijstandsuitkering zijn:

  • U kunt bewijzen dat het voorschot voor u noodzakelijk is. Bijvoorbeeld door bankafschriften of een bewijs van uw schulden.

Doen of meenemen

Zo vraagt u een voorschot bij de gemeente aan:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • U heeft nodig:
    • recente bankafschriften
    • eventueel een bewijs van uw schulden

Bezwaar en beroep

Tegen het besluit om een voorschot (niet) te verstrekken kunt u geen bezwaar of beroep aantekenen.
Als u het dus niet eens bent met ons besluit kunt u de voorzitter van Gedeputeerde Staten vragen hierover een uitspraak te doen.
Het adres van de voorzitter van Gedeputeerde Staten is:
Voorzitter van Gedeputeerde Staten van Limburg
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT