Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Gemeentelijke financiën

De planning en control cyclus bestaat uit de begroting en de jaarrekening aangevuld met vooraf de kaderbrief en tussentijds de zomer- en de novembernota. Volgens de wet Dualisering gemeentebestuur is de gemeenteraad verantwoordelijk voor het stellen van de kaders en voor de controle van de financiën.

Het college van B&W bestuurt, voert uit en legt verantwoording af aan de gemeenteraad op basis van de gestelde kaders.

De financiële gegevens van de gemeente Heerlen zijn ook beschikbaar als open data op de website van openspending.

Lokale lastenmeter

Om bewoners en ondernemers snel inzicht te bieden in de lokale heffingen in Heerlen is er een digitale lokale lastenmeter ontwikkeld. Via de Lokale lastenmeter kunt u heel gemakkelijk uitrekenen wat uw lokale lasten als bewoner of ondernemer in Heerlen zijn.


Begroting en jaarrekening

Begroting 2024

De raad stelde de begroting 2023 definitief vast tijdens de algemene beschouwingen op 2 november.

Begroting en kaderbrief
Wat en hoe?

De gemeentebegroting is het document waarin de voorgenomen gemeentelijke uitgaven en inkomsten bij elkaar worden gebracht. De kaderbrief geeft een eerste schets voor begroting.

Wat en hoe
Verantwoording afleggen

In de jaarrekening legt het college verantwoording af aan de raad over de realisatie van beleidsvoornemens uit de gemeentebegroting van het voorgaande jaar.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.