Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Verantwoording afleggen

In de jaarrekening legt het college verantwoording af aan de raad over de realisatie van beleidsvoornemens uit de gemeentebegroting van het voorgaande jaar.

In het voorjaar

De jaarrekening wordt in het voorjaar gepresenteerd. De raad kan op basis van de jaarstukken controleren of het college in overeenstemming met de begroting gestelde kaders heeft gehandeld. En of het college doeltreffend en doelmatig geeft gehandeld. Heeft het college inderdaad bereikt wat het wilde bereiken en daarvoor gedaan wat ze wilde doen?

Wat en hoe

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.