Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Heronderzoek rechtmatigheid bijstand

De gemeente kan controleren of u nog recht heeft op een bijstandsuitkering. De gemeente neemt contact met u op. Na het onderzoek krijgt u bericht over de uitslag.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Als u een uitkering krijgt, dan kunt u te maken krijgen met een heronderzoek. Bij een heronderzoek van de bijstandsuitkering kijkt de gemeente of u nog recht heeft op uw bijstandsuitkering. De gemeente controleert dit door bijvoorbeeld recente gegevens bij u op te vragen. Daarom is het belangrijk dat u veranderingen in uw situatie op tijd doorgeeft. Ook kijkt de gemeente regelmatig hoe het gaat met werk zoeken.

Bij een heronderzoek wordt het volgende onderzocht:

  • Ontvangt u nog de juiste uitkering?
  • Is uw uitkering goed berekend?
  • Klopt de informatie over uw vermogen?

Het heronderzoek van schriftelijk of mondeling plaatsvinden. De gemeente bepaalt zelf hoe vaak het heronderzoek plaatsvindt. U bent verplicht mee te werken aan een heronderzoek.

Doen of meenemen

Zo voert de gemeente een heronderzoek rechtmatigheid bijstandsuitkering uit:

  • U ontvangt een heronderzoeksformulier of een uitnodiging voor een gesprek.
  • U vult de aanvullende gegevens in of neemt ze mee naar het gesprek.
  • De gemeente neemt een besluit.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie over bezwaar maken tegen de beslissing vindt u bij: Bezwaarschrift indienen.

Wetten en regels