Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Indienen van initiatieven

Vanaf 1 januari is de Omgevingswet van kracht. Dit heeft als gevolg dat initiatieven op een andere wijze ingediend moeten worden.

Wanneer u van plan bent om te gaan (ver-)bouwen, een bestaand pand een andere functie te geven, ergens een bedrijf te starten of om een stuk grond voor iets anders te gaan gebruiken, dan moet u bij de gemeente nagaan of uw idee past binnen het omgevingsplan, of dat de gemeente medewerking wil verlenen aan uw initiatief en welke vergunning(en) u daar dan voor nodig heeft. Via intaketafel@heerlen.nl kunt u het formulier aanvragen.

Datum nieuwsbericht

4 januari 2024

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.