Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Rioolklacht melden

Heeft u een klacht over het riool? Bijvoorbeeld omdat het riool verstopt is of stinkt? Als de oorzaak buiten uw erf ligt, meldt u dit bij de gemeente.

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel; met betreffende gemalen, pompen en bergbezinkbassins. De eigenaar van een woning of bouwwerk, is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de aansluiting op dit stelsel. Klachten over stank, rioolverstopping, verzakking van de weg als gevolg van rioollekkage kunt u bij de gemeente indienen.

De gemeente heeft voor het ontstoppen van huisrioleringen een contract afgesloten met een gespecialiseerd bedrijf. Dat betekent dat u tegen een goedkoper tarief gebruik kunt maken van dat bedrijf als uw rioolaansluiting verstopt is. 
Uitzondering zijn die gevallen, waarbij aangetoond kan worden dat u zelf de veroorzaker van de verstopping bent. De werkzaamheden van het ingeschakelde bedrijf beperken zich dan alleen tot de ontstoppingswerkzaamheden.

De kortingsregeling geldt niet voor appartementen en voor inpandige verstoppingen, zoals keukens, badkamers, toiletten enzovoort. Als u zelf een firma inschakelt, blijven de gemaakte kosten voor eigen rekening.

Onderstaande tarieven voor de ontstopping zijn inclusief BTW:

 • € 50,-- op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.30 uur
 • € 75,-- = 150% op werkdagen tussen 16.30 uur en 8.00 uur
 • € 75,-- = 150% zaterdag de hele dag
 • € 100,-- = 200% zon- en feestdagen de hele dag

Vóór start van de werkzaamheden tekent u een document, waaruit blijkt dat u akkoord gaat met de voorwaarden. Het ingehuurde bedrijf stuurt u de rekening.

Als u een rioolverstopping bij de gemeente meldt, dan zorgt de gemeente ervoor dat het rioolontstoppingsbedrijf zo snel mogelijk contact met u opneemt.

Voordat u een klacht bij de gemeente meldt, heeft u eerst vastgesteld (of laten vaststellen) dat de oorzaak van de klacht buiten uw erf ligt.

Zo meldt u bij de gemeente een klacht over het riool:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • wat voor soort klacht het is (verstopping, stank of verzakking)
  • hoe lang u de klacht al heeft
  • of uw buren dezelfde klacht hebben
  • eventuele foto’s en bouwtekeningen
  • een eventueel onderzoek of verklaring van een bedrijf dat uw klacht heeft onderzocht 

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.