Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Schadevergoeding planschade

De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven waardoor u schade lijdt. Bijvoorbeeld als er een nieuwe woonwijk wordt gebouwd. Of als er een nieuwe weg wordt aangelegd. De schade die u lijdt, heet planschade.

Of zoekt u? Gerelateerde links:

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven. Er kan bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk worden gebouwd. Of een nieuwe weg worden aangelegd. U kunt daardoor schade lijden. Dat heet planschade. 

Een paar voorbeelden:

 • Het uitzicht over weilanden vanuit uw huis verandert door de bouw van een nieuwe woonwijk.
 • Naast uw huis komt een kinderdagverblijf.
 • Uw bedrijf is slechter bereikbaar door de aanleg van een nieuwe weg en daardoor loopt u inkomen mis.
 • Het terras bij uw café heeft geen uitzicht meer en de klanten blijven weg.

De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. Misschien komt u in aanmerking voor een vergoeding. Een onafhankelijke adviseur stelt een onderzoek in. Hij adviseert de gemeente of u wel of niet voor een schadevergoeding in aanmerking komt. De gemeente beslist over uw aanvraag en bepaalt het bedrag van de eventuele schadevergoeding. 

U krijgt geen schadevergoeding als er al op een andere manier iets voor de schade is geregeld. Bijvoorbeeld omdat uw pand is aangekocht door de gemeente of is onteigend. 

Ook bij landelijke projecten ('rijksprojecten') kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Als bijvoorbeeld een nieuwe snelweg wordt aangelegd. Zulke projecten gaan boven de mogelijkheden of bevoegdheid van de gemeente.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de vergoeding van planschade zijn onder andere:

 • U heeft schade geleden aan uw eigendom (u bent eigenaar, geen huurder). 
 • Er is schade vanwege planologische maatregelen (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen). 
 • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning onherroepelijk van kracht is geworden.
 • U heeft goede argumenten waarom u de schade niet zelf hoeft te betalen.
 • Er is nog niet op een andere manier een tegemoetkoming voor de schade geregeld. Bijvoorbeeld omdat uw pand is aangekocht door de gemeente of is onteigend.

Als u op een andere manier compensatie voor de schade heeft ontvangen (bijvoorbeeld door koop, onteigening, verzekering etc.), komt u niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. Voor meer informatie zie procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade.

Kosten

U betaalt € 300 voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Dit moet de gemeente wettelijk van u vragen. Als uw aanvraag voor een schadevergoeding wordt geaccepteerd, dan krijgt u het bedrag terug. U krijgt het bedrag niet terug als de schadevergoeding niet wordt toegekend.

Doen of meenemen

Voor het in behandeling laten nemen van uw aanvraag voor schadevergoeding, betaalt u bij de aanvraag. In uw aanvraag voor schadevergoeding moet staan:

 • welke schade u heeft
 • welk besluit de schade heeft veroorzaakt
 • waarom u denkt dat u recht heeft op een schadevergoeding
 • welk bedrag u als schadevergoeding wilt krijgen
 • hoe u op dat bedrag komt
 • alle schriftelijke bewijzen of foto's die uw aanvraag ondersteunen (bijvoorbeeld een eigendomsbewijs)
 • uw handtekening

Termijn

Een planschadeprocedure duurt gemiddeld 1 jaar.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wetten en regels