Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Tijdelijke ontheffing aanvragen bij maatregelen ernstige overlast

De gemeente Heerlen hanteert sinds 2012 een vaste werkwijze voor de toepassing van de wettelijke maatregelen tegen ernstige overlast.

Aan een persoon die herhaaldelijk ernstige overlast heeft veroorzaakt, of die bij groepsgewijze verstoring van de openbare orde een leidende rol heeft gehad en voor wie geldt dat ernstige vrees bestaat voor herhaling, kan de burgemeester een maatregel opleggen.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Die maatregel kan een gebiedsverbod, uitgaansverbod, samenscholingsverbod of een meldingsplicht zijn. Ouders kunnen de verplichting krijgen om hun kinderen op bepaalde tijdstippen niet zonder begeleiding naar buiten te laten gaan. Bij overtreding van die maatregel handelt de betreffende persoon in strijd met artikel 184 Wetboek van Strafrecht.

Heeft u een maatregel zoals hierboven omschreven ontvangen en kunt u zich om een goede reden niet aan uw maatregel houden? Vraag dan een tijdelijke ontheffing aan bij de burgemeester.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.