Tijdelijke ontheffing aanvragen bij maatregelen (ernstige) overlast

Heeft u (ernstige) overlast veroorzaakt en heeft u een bestuurlijke maatregel gekregen? Bijvoorbeeld een gebiedsverbod- of ontzegging? Kunt u zich om goede redenen niet aan de maatregel houden? Vraag dan tijdig en onderbouwd een tijdelijke ontheffing aan bij de burgemeester.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

Bij overtreding van de bestuurlijke maatregel handelt deze persoon in strijd met artikel 184 Wetboek van Strafrecht. Ook kan de burgemeester een last onder dwangsom opleggen en bij herhaling van de overtreding dwangsommen innen. Een ontheffing vraagt u aan bij de burgemeester.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een tijdelijke ontheffing van uw opgelegde maatregel zijn: 

  • U moet onderbouwd, en waar mogelijk met bewijsstukken, aantonen waarom u zich niet aan de opgelegde maatregel kunt houden. U dient hierbij ook te vermelden voor welke dagen en tijdstippen u de ontheffing aanvraagt.

Doen of meenemen

U vraagt de tijdelijke ontheffing aan bij de burgemeester. Neem telefonisch of per e-mail contact op met de gemeente. Zorg dat u de brief met de bestuurlijke maatregel bij de hand hebt.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing en de inhoud van de bestuurlijke maatregel. Doe dit binnen 6 weken. Het indienen van een bezwaar heeft geen opschortende werking. Bent u het niet eens op de beslissing op uw bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.