Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Vergunning leegstandswet voor tijdelijke verhuur woningen

Door de Leegstandwet kunt u uw leegstaande woning tijdelijk verhuren. U heeft wel een vergunning nodig. Een vergunning voor het tijdelijk verhuren van een woning in het kader van de Leegstandwet kunt u online aanvragen.

Regel dit meteen online

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Voor het tijdelijk verhuren van een woning op basis van de Leegstandwet heeft u een vergunning nodig. U kunt deze vergunning aanvragen voor:

 • een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden
 • een woning die te koop staat
 • gebouwen zonder woonbestemming die u als woonruimte wilt verhuren, bijvoorbeeld een kantoorgebouw of school

Wilt u een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden tijdelijk verhuren? Dan krijgt u de vergunning voor 2 jaar. De vergunning kan steeds met 1 jaar worden verlengd. De totale lengte van de vergunning is maximaal 7 jaar.

Voor woningen die te koop staan, krijgt u een vergunning voor 5 jaar. Dit is de maximale duur van de vergunning.

Gebouwen zonder woonbestemming mag u maximaal 10 jaar verhuren. Heeft u voor het gebruik als woonruimte een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan nodig? De vergunning voor verhuur wordt afgegeven voor de duur van de ontheffing van het bestemmingsplan (met een maximum van 10 jaar).

Verlenging

Vergunningen voor te koop staande woningen die vanaf 1 juli 2013 zijn verleend, zijn automatisch 5 jaar geldig. Als u een vergunning voor een andere categorie wilt verlengen, moet u dit doen voordat de geldigheid afloopt. Vraagt u de verlenging te laat aan, dan moet u een nieuwe vergunning aanvragen. Dit kan echter alleen als er vijf jaar zit tussen het aflopen van de vorige vergunning en de aanvraag van de nieuwe vergunning.

Regel dit meteen online

Voorwaarden

De voorwaarden voor tijdelijke verhuur zijn o.a.:

 • De woonruimte staat leeg.
 • U bent eigenaar of verhuurder van de woonruimte.
 • De eigenaar kan aantonen dat de woning voldoende bewoond gaat worden.

Woonruimte die te koop staat mag alleen worden verhuurd als:

 • de woonruimte nog niet bewoond is geweest (nieuwbouw),
 • de eigenaar er zelf 12 maanden of langer in heeft gewoond voordat het leeg kwam te staan, of
 • de woonruimte de afgelopen 10 jaar niet langer dan 3 jaar is verhuurd

Voor woonruimte die gerenoveerd of gesloopt gaat worden geldt ook nog dat:

 • de eigenaar kan aantonen dat de renovatie of nieuwbouw ingrijpend zal zijn, en
 • dat de sloop of renovatie binnen redelijke termijn gebeurt.

Als u een gebouw zonder woonbestemming wilt gaan verhuren, moet u eerst een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik aanvragen. Deze vergunning moet u aanvragen via het Omgevingsloket. Pas als u deze vergunning heeft, kunt u een vergunning in het kader van de Leegstandwet aanvragen.

Huurprijs

In de vergunning staat vermeld tegen welke huurprijs u ten hoogste mag verhuren. Als de verhuurder met u een hogere huurprijs overeenkomt of al is overeengekomen dan de in de vergunning vermelde huurprijs, geldt de huurprijs die in de vergunning staat. 

Regel dit meteen online

Kosten

Aan deze vergunning zijn voorlopig geen kosten verbonden.

Regel dit meteen online

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Regel dit meteen online

Bezwaar en beroep

U krijgt de beslissing van de gemeente per brief medegedeeld. Hierin staat ook uitgelegd waar en hoe u bezwaar kunt maken als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente.

Wetten en regels