Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

De gemeente stelt elk jaar de waarde vast van onroerende zaken (huis, gebouw, perceel of grond). Dit heet de WOZ-waarde. Deze waarde gebruiken we om bijvoorbeeld de waterschapsbelasting, onroerendezaakbelasting (OZB) en het eigenwoningforfait te berekenen. De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW) voert dit voor de gemeente Heerlen uit. Ze sturen u ieder jaar in februari een WOZ-beschikking. En ze helpen u verder als u het niet eens bent met de vastgestelde waarde.

WOZ-waarde opvragen

De WOZ-waarde is openbaar. Op de website van het Woz waardeloket  ziet u de WOZ-waarde van alle woningen vanaf het belastingjaar 2016.
De WOZ-waarden van niet-woningen (bijvoorbeeld bedrijfspanden) zijn niet openbaar. Ook het taxatieverslag is niet openbaar.

Het taxatieverslag

U kunt het taxatieverslag WOZ digitaal bekijken en downloaden op Mijn BsGW .
Het taxatieverslag is ook in te zien via "mijnoverheid.nl" onder "Persoonlijke gegevens". U moet daarvoor inloggen met uw DigiD.
In het verslag staan de gegevens van de woning zoals het bouwjaar en de grootte. Verder staan in het taxatieverslag verkoopprijzen van vergelijkbare woningen.

Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde? Bel dan met BsGW:  (088) 842 0420. Stel daar al uw vragen over de hoogte van uw WOZ-waarde. Zij kunnen u helpen of adviseren over de juiste vervolgstap.
Kijk op de website van de BsGW. Onder veel gestelde vragen staat wat u kunt doen als de WOZ-waarde niet klopt. 

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag of beslissing bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.