Bekendmakingen

Hier vindt u een overzicht van actuele bekendmakingen, nieuwe of aangepaste verordeningen en overige besluiten van de laatste 6 weken.

Een volledig overzicht van de bekendmakingen van Heerlen staan op de landelijke overheidswebsite officiële bekendmakingen. Of bekijk alleen de bekendmakingen in je eigen buurt.

E-mailservice

Wilt u automatisch op de hoogte gehouden worden van bekendmakingen in een bepaald gebied? Neem dan een abonnement op de bekendmakingen. Vervolgens ontvangt u de bekendmakingen vanzelf via e-mail. Dit kan overigens ook via onze handige Heerlen app.

Een overzicht van de bekendmakingen van de laatste 6 weken vindt u hieronder of zoek in het overzicht door hieronder een zoekterm in te vullen:

 1. Gemeente Heerlen - ambtshalve uitschrijvingen uit de BRP van 20-07-2020 tot en met 02-08-2020
  Bron

 2. Gemeente Heerlen - Wet bodembescherming, Heerlerbaan 240, instemmen met saneringsplan
  Bron

 3. Regionale ambtsinstructie voor de medewerker Leerplicht/RMC van Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg 2020
  Bron

 4. Gemeente Heerlen - overeenkomst Schinkelkwadrant -zuid
  Bron

 5. Gemeente Heerlen - Bestuursovereenkomst 2020 inzake regionale samenwerking betreffende de uitvoering en handhaving van de Leerplichtwet 1969 en wet- en regelgeving in het kader van Voortijdig Schoolverlaten
  Bron

 6. Gemeente Heerlen - anterieure overeenkomst Aletta Jacobsstraat
  Bron

 7. gemeente Heereln - Actualisatie Bodemkwaliteitskaart en aanvulling bodembeleidsplan voor de stofgroep PFAS
  Bron

 8. Gemeetne Heerlen - overeenkomst SCHINKELKWADRANT-ZUID
  Bron

 9. Gemeente Heerlen - ambtshalve uitschrijvingen uit de BRP van Datum invullen
  Bron

 10. Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg, houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg 14 juli 2020)
  Bron

Zoek in landelijke bekendmakingen