Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

19. Centrumbad

Er komt een nieuw centrumbad in Heerlen. Aanvankelijk was Putgraaf 88 daarvoor de favoriete plek. Nu wordt gekeken naar een spannendere en unieke andere locatie. En dat is de leegstaande Sint-Franciscus van Assisikerk aan de Laanderstraat.

Centrumbad in de Sint-Franciscus van Assisikerk
In Heerlen-Centrum komt een kwalitatief hoogstaand zwembad. Dat centrumbad is voorzien aan de Putgraaf 188: het gebouw dat een tijd lang diende als tijdelijk onderkomen voor ambtenaren gedurende de bouw van het nieuwe stadskantoor. Maar omdat Heerlen ook graag tegen de stroom inzwemt, wordt er nu gekeken naar een spannendere en unieke andere locatie. En dat is de leegstaande Sint-Franciscus van Assisikerk aan de Laanderstraat.

Leeg rijksmonument naar plek voor jong en oud
Wethouder centrumontwikkeling, Jordy Clemens: “We doen het in Heerlen graag anders dan men verwacht. Dat doen we met de keuze voor deze locatie absoluut. Hoe fantastisch is het als dit leegstaand rijksmonument een functie krijgt waar iedereen – van jong tot oud – gebruik van kan maken? Als we hiermee een gebouw met hoge architectonische waarde behouden voor onze stad? Dat kunnen we niet alleen. We zijn het kerkbestuur dan ook meer dan erkentelijk dat we hierin in een goede sfeer samen optrekken.”

Veelbelovend
De haalbaarheid van deze gedroomde én gedurfde combinatie is onderzocht. De eerste resultaten zijn veelbelovend. De omvang van het kerkgebouw is geschikt voor een zwembad. Ook verkeert het gebouw bouwkundig in een redelijk goede conditie Daarbij blijken de toegepaste materialen aan de hand van een eerste analyse geschikt voor een zwembadklimaat én blijkt het technisch mogelijk. En dat is goed nieuws: nu kan de haalbaarheidtoets verder aangevuld worden, zodat de raad hierover een besluit kan nemen. Mogelijk zwaaien de kerkdeuren dan medio 2026 open voor een eerste duik.

Wat vindt de buurt?
De mening van de buurt over deze unieke ontwikkeling is belangrijk en waardevol. Hebben we overal aan gedacht, en wat zijn voor de directe omgeving aandachtspunten? Daarom organiseerden we op dinsdag 6 februari 2024 een bijeenkomst voor de omgeving in het Raadhuis. De aanwezigen gingen in groepjes met elkaar in gesprek rondom een aantal thema’s. Alle uitkomsten worden nu bekeken. In een volgende bijeenkomst nemen we alle geïnteresseerden mee in het proces en koppelen we in ieder geval de resultaten van deze avond terug. Ook houden we de omgeving op de hoogte via een huis-aan-huisnieuwsbrief.

Bekijk dit item zeker even!
ZO-NWS nam een kijkje in de kerk en had daar een gesprek met pastoor Crasborn en Jordy Clemens. De pastoor vertelt onder meer dat hij graag de eerste duik neemt: https://www.youtube.com/watch?v=O8VvdrFgsog

artist impressie centrumbad in Sint-Franciscus van Assisikerk

De komende jaren werken we hard om de binnenstad van Heerlen veel leuker, leefbaarder en aantrekkelijker te maken. Dit project is slechts één onderdeel van de vernieuwing van ons centrum. Kijk op www.heerlen.nl/centrum voor een overzicht van alle projecten.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.