Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

Aanpak stadscentrum

Het centrum krijgt bewust onze aandacht. Het hart van de stad is een ontmoetingsplek, woonplek, werkplek, winkelgebied en uitgaansgebied tegelijk.

Focus op de binnenstad

Wij werken voortdurend aan een levendig en mooi centrum van Heerlen. In de afgelopen jaren hebben we al veel bereikt.  

De meningen hierover zijn vrijwel unaniem: het Pancratiusplein, de vijf Pleintjes, de nieuwe speelvoorzieningen, de verlichting, bankjes en het groen en een bomvolle culturele kalender maken Heerlen mooier en gezelliger!

foto mural

Bidboek Heerlen

Het bidboek is een overzicht van ambities die de gemeente heeft in de binnenstad voor de komende jaren. Samen met IBA en Provincie Limburg werken wij aan de uitvoering van deze 26 ambities en projecten. Met als doel een fraai en bruisend centrum waar het goed toeven is. 

Nieuws
Schinkel-Zuid na sloop

Bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid uitgesteld door stikstof
Door de stikstofproblematiek wordt het bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid 2019 in maart 2020 (of zo veel eerder als mogelijk) aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd.

Raadsforum Central Park in Theater Heerlen 21 oktober 2019

Mooie opkomst Raadsforum Central Park
Maandag 21 oktober 2019 vond er in Theater Heerlen een Raadsforum plaats over de ontwikkelingen in Central Park. Met een mooie opkomst en rijke oogst aan voorstellen en suggesties.

Royal Theater Heerlen

Gratis tickets heropening Royal Theater
Op 26 oktober wordt het Royal Theater op feestelijke wijze heropend. Vanaf november kan namelijk iedereen weer naar de film in dit bijzondere rijksmonument van architect Peutz. En het blijft niet bij film alleen. Het gebouw leent zich vanwege de akoestiek ook uitstekend voor bijvoorbeeld lezingen, presentaties en multimediale toepassingen.

Schinkel Noord

Nieuw stedenbouwkundig plan moet kwaliteitsimpuls geven aan Schinkel-Noord
Burgemeester en wethouders hebben 1 oktober 2019 een zogenaamde intentieovereenkomst afgesloten met Metroprop bv voor de herontwikkeling van het gebied Schinkelkwadrant Noord, het gebied gelegen tussen de Schinkelstraat, Geerstraat en Honigmannstraat.

Schinkel-Zuid hoek Honigmannstraat/Promenade met artist impression van Rabogebouw

College, IBA Parkstad en Provincie Limburg willen verder met ontwikkeling Schinkelkwadrant-Zuid
Ontwerp bestemmingsplan in procedure: vanaf 16 september ligt het ontwerp bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid 2019 ter inzage.

Ondertekening van de huurovereenkomst op 28 aug 2019

IBA Parkstad betrekt het voormalige Rabobankpand
IBA Parkstad en Heerlen in de bres voor architectuur: nieuw leven voor een expressief gebouw van cultuurhistorische waarde. IBA Parkstad gaat kantoor houden in het voormalige Rabobank pand aan de Promenade in Heerlen. Het is een voorbeeld van hoe Heerlen en IBA samen optrekken in de gedaanteverwisseling van het stadscentrum.

Nieuwe Nor werkzaamheden voor de uitbreiding met een tweede zaal

Middeleeuwse resten gevonden onder Pancratiusstraat
Archeologisch onderzoek bij de sloop van enkele panden langs de Pancratiusstraat in Heerlen heeft resten uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd blootgelegd. De panden maken plaats voor de uitbreiding van Poppodium Nieuwe Nor en de realisatie van Urban studio’s.

afbeelding centrum vanaf het dak Glaspaleis

Meer nieuws
Meer nieuws over de ontwikkelingen in Heerlen-centrum


Foto's en impressies
opening station stoet met ballonfiguren Plasticiens Volants

Filmpje officiële opening station 2019
Op zaterdag 31 augustus werd het nieuwe station in Maankwartier in Heerlen officieel geopend! Bekijk dit korte filmpje voor een impressie van de opening.

sloop van het stadskantoor is goed opgeschoten juli 2019

Een heel ander gezicht: stadskantoor
De sloop van het stadskantoor is flink opgeschoten. Bekijk het filmpje voor een impressie!

Zo ziet de gevel van de vernieuwde Nieuwe Nor er in 2020 uit naar verwachting

Preview van de nieuwe NIEUWE NOR in 2020
Neem alvast een kijkje in de nieuwe NIEUWE NOR in 2020, als de nieuwbouw klaar is!

interieur Schinkel voor de sloop

Fotoalbum sloop Schinkelkwadrant
Bekijk hier foto's van de sloop van het Schinkelkwadrant.


Werken aan
Schinkelterrein na de sloop

Project Stadmaken
Tijdens het Cultura Nova Festival 2019 werd het Schinkelkwadrant tijdelijk ingericht als een speelse, kleurrijke ontmoetingsplaats.

Romeinse vondsten

Het Romeins Kwartier
Het Romeins Kwartier is een uitwerking van een van doelen van het Urban Bidboek: de geschiedenis zichtbaarder maken in onze stad.

bouwdoeken bij de NIEUWE NOR

Werken aan de NIEUWE NOR
Poppodium NIEUWE NOR wordt verbouwd en krijgt er een grotere zaal bij! In 2019 gaan studio '54 en het oude Kegelpaleis op de schop om de aanbouw mogelijk te maken. Tijdens de sloop blijft het poppodium gewoon open.

Stadscentra echt verkeersluw in 2020

Stadscentra echt verkeersluw in 2020
Om de stadscentra veilig te houden en een mooie uitstraling te geven heeft gemotoriseerd verkeer alleen toegang tijdens venstertijden.

Raadhuis en stadskantoor - kant Raadhuisplein

Een nieuw Stadskantoor verrijst
Hand in hand met een Peutz monument: een compact nieuw Stadskantoor, verbonden met het Raadhuis en omringd door meer openbare ruimte dan voorheen.

Luchtaanzicht Maankwartier (animation)

Maankwartier; de nieuwe stationsomgeving
Maankwartier is de nieuwe stationsomgeving van Heerlen. Een plek waar mensen werken, wonen, reizen en kunnen genieten.

Plattegrond Heerlen-centrum

Stadslab Heerlen-centrum van start
Stadslab staat voor een nieuw soort stadsontwikkeling in Heerlen centrum. Met ruimte voor nieuwe vormen van sociaal ondernemerschap, ...

uitsnede bidboek

het Bidboek
Met het Bidboek Urban Heerlen heeft ons centrum plannen voor jaren. Aan de hand van 25 concrete ambities zijn projecten en evenementen, duidelijk en overzichtelijk gepresenteerd.


Resultaten
opening station

Nieuw station Heerlen officiëel geopend
Station Heerlen in de nieuwe stationsomgeving Maankwartier markeert het lef en de trots van vernieuwend Heerlen.

Romeins Kwartier straatnaambordje in het centrum

Straatnaambordjes in het Romeins Kwartier
U kunt nu op straatnaambordjes zien of u in het Romeins Kwartier bent. Het idee om dit via de bordjes duidelijk te maken komt van buurtbewoners zelf. In het gebied zijn belangrijke 'hotspots' uit de Romeinse tijd te vinden.

Het straatnamenbordje voor het Romeins Kwartier

Romeins Kwartier: idee van bewoners
Een idee van bewoners om de Romeinse geschiedenis zichtbaar te maken!

xx

Vijf pleintjes
Vijf bijzondere pleintjes in het hart van de stad! Inspirerende cultuurplekken

Murals
Kleurrijke muurschilderingen in het centrum; groot en klein!

Via Belgica bankje met infopaneel op het Raadhuisplein

Geschiedenis zichtbaar maken!
De rijke geschiedenis van Heerlen zichtbaar maken - dat is een van onze doelen. In maart 2018 kwamen er twee plekken bij in het Centrum die hiernaar verwijzen!

Social Sofa met Simone Boode

Social Sofa's
Om ons centrum nog mooier te maken zijn er unieke bankjes gemaakt, helemaal belegd met mozaïeksteentjes. Kunst om op te zitten.

mensen genieten van de opening van Cultura Nova

Altijd iets te beleven
Gemeente Heerlen werkt doelbewust aan een vol evenementenprogramma in de binnenstad. Neem een kijkje in de kalender!


Wilt u informatie over andere plannen en projecten in Heerlen? Bekijk dan onze pagina over plannen en projecten.