Aanpak stadscentrum

Het centrum krijgt bewust onze aandacht. Het hart van de stad is een ontmoetingsplek, woonplek, werkplek, winkelgebied en uitgaansgebied tegelijk.

Focus op de binnenstad

Wij werken voortdurend aan een levendig en mooi centrum van Heerlen. In de afgelopen jaren hebben we al veel bereikt.  

De meningen hierover zijn vrijwel unaniem: het Pancratiusplein, de vijf Pleintjes, de nieuwe speelvoorzieningen, de verlichting, bankjes en het groen en een bomvolle culturele kalender maken Heerlen mooier en gezelliger!

foto mural

Bidboek Heerlen

Het bidboek is een overzicht van ambities die de gemeente heeft in de binnenstad voor de komende jaren. Samen met IBA en Provincie Limburg werken wij aan de uitvoering van deze 26 ambities en projecten. Met als doel een fraai en bruisend centrum waar het goed toeven is. 

Nieuws
ikoontje wegwerkzaamheden

Nieuwe leidingen voor verduurzaming Heerlen-Centrum
De Gasthuisstraat wordt vanaf 28 september t/m eind december 2020 afgesloten. Alleen bestemmingsverkeer en de hulpdiensten kunnen de Gasthuisstraat inrijden vanuit de Pancratiusstraat. Voor al het overige verkeer is een omleiding via het Wilhelminaplein.

icoontje wegwerkzaamheden

Wegwerkzaamheden Mijnwater centrum
De verkeerssituatie aan de Putgraaf, dr. Poelsstraat, Coriovallumstraat, Geleenstraat en Geerstraat verandert vanaf maandag 17 augustus. Dit gebeurt vanwege een uitbreiding van het netwerk van mijnwaterleidingen. De werkzaamheden duren tot eind 2020.

Schinkel-Zuid post sloop

Fors minder woningen in gebied Schinkelkwadrant-Zuid volgens bestemmingsplan
Op 18 februari heeft het college besloten het bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid 2019 in gewijzigde vorm aan de raad voor te leggen.

Indruk van het Raadsforum over central park op 21 oktober 2019

Update Raadsforum
In vervolg op het Raadsforum van 21 oktober 2019 kunt u hier de laatste stand van zaken lezen.

afbeelding centrum vanaf het dak Glaspaleis

Meer nieuws
Meer nieuws over de ontwikkelingen in Heerlen-centrum


Foto's en impressies
stadskantoor nieuw

Stadskantoor bouwjournaal oktober 2020
Bekijk de video hoe de bouw vordert en hoe het nieuwe stadskantoor van Heerlen wordt aangesloten op het netwerk met duurzame mijnwaterenergie!

Zo ziet de gevel van de vernieuwde Nieuwe Nor er in 2020 uit naar verwachting

Preview van de nieuwe NIEUWE NOR in 2020
Neem alvast een kijkje in de nieuwe NIEUWE NOR in 2020, als de nieuwbouw klaar is!

sloop van het stadskantoor is goed opgeschoten juli 2019

Een heel ander gezicht: stadskantoor
De sloop van het stadskantoor is flink opgeschoten. Bekijk het filmpje voor een impressie!

Wethouder Simons zet de kraan in werking

Aardig op weg
Tijd om even stil te staan bij de sloop van het stadskantoor. We zijn ongeveer halverwege.

interieur Schinkel voor de sloop

Filmpje sloop Schinkelkwadrant
Bekijk hier het filmpje van de sloop van het Schinkelkwadrant.


Werken aan
Schinkelkwadrant Zuid oftewel Central Park tijdens cultura nova 2019

Central Park
Central Park is deel van Heerlen-Centrum en beslaat onder andere Schinkelkwadrant-Zuid en -Noord en het Van Grunsvenplein.

ontwerp nieuw stadskantoor

Het stadskantoor in aanbouw
Hand in hand met een Peutz monument: een compact nieuw Stadskantoor, verbonden met het Raadhuis en omringd door meer openbare ruimte dan voorheen.

graafmachine

Uitbreiding mijnwaternetwerk in Heerlen-Centrum
In 2020 breidt Mijnwater B.V. het energienetwerk uit met de aanleg van een leidingentracé van circa 1750 meter, door het centrum van Heerlen.

Romeinse vondsten

Het Romeins Kwartier
Het Romeins Kwartier is een uitwerking van een van doelen van het Urban Bidboek: de geschiedenis zichtbaarder maken in onze stad.

bouwdoeken bij de NIEUWE NOR

Werken aan de NIEUWE NOR
Poppodium NIEUWE NOR wordt verbouwd en krijgt er een grotere zaal bij! Vanaf 2019 gaan studio '54 en het oude Kegelpaleis op de schop om de aanbouw mogelijk te maken. Tijdens de sloop blijft het poppodium gewoon open.

Schinkel-Zuid hoek Honigmannstraat/Promenade met artist impression van Rabogebouw

College, IBA Parkstad en Provincie Limburg willen verder met ontwikkeling Schinkelkwadrant-Zuid
Ontwerp bestemmingsplan in procedure: vanaf 16 september ligt het ontwerp bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid 2019 ter inzage.

Stadscentra echt verkeersluw in 2020

Stadscentra echt verkeersluw in 2020
Om de stadscentra veilig te houden en een mooie uitstraling te geven heeft gemotoriseerd verkeer alleen toegang tijdens venstertijden.

Luchtaanzicht Maankwartier (animation)

Maankwartier; de nieuwe stationsomgeving
Maankwartier is de nieuwe stationsomgeving van Heerlen. Een plek waar mensen werken, wonen, reizen en kunnen genieten.

uitsnede bidboek

het Bidboek
Met het Bidboek Urban Heerlen heeft ons centrum plannen voor jaren. Aan de hand van 25 concrete ambities zijn projecten en evenementen, duidelijk en overzichtelijk gepresenteerd.


Resultaten
opening station

Nieuw station Heerlen officiëel geopend
Station Heerlen in de nieuwe stationsomgeving Maankwartier markeert het lef en de trots van vernieuwend Heerlen.

Romeins Kwartier straatnaambordje in het centrum

Straatnaambordjes in het Romeins Kwartier
U kunt nu op straatnaambordjes zien of u in het Romeins Kwartier bent. Het idee om dit via de bordjes duidelijk te maken komt van buurtbewoners zelf. In het gebied zijn belangrijke 'hotspots' uit de Romeinse tijd te vinden.

Het straatnamenbordje voor het Romeins Kwartier

Romeins Kwartier: idee van bewoners
Een idee van bewoners om de Romeinse geschiedenis zichtbaar te maken!

xx

Vijf pleintjes
Vijf bijzondere pleintjes in het hart van de stad! Inspirerende cultuurplekken

Murals
Kleurrijke muurschilderingen in het centrum; groot en klein!

Via Belgica bankje met infopaneel op het Raadhuisplein

Geschiedenis zichtbaar maken!
De rijke geschiedenis van Heerlen zichtbaar maken - dat is een van onze doelen. In maart 2018 kwamen er twee plekken bij in het Centrum die hiernaar verwijzen!

Social Sofa met Simone Boode

Social Sofa's
Om ons centrum nog mooier te maken zijn er unieke bankjes gemaakt, helemaal belegd met mozaïeksteentjes. Kunst om op te zitten.

mensen genieten van de opening van Cultura Nova

Altijd iets te beleven
Gemeente Heerlen werkt doelbewust aan een vol evenementenprogramma in de binnenstad. Neem een kijkje in de kalender!


Wilt u informatie over andere plannen en projecten in Heerlen? Bekijk dan onze pagina over plannen en projecten.