Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Eenvoudige bodemsaneringen melden

Wilt u een kleinschalige bodemsanering melden? Dat kan met een BUS-melding als de sanering aan enkele voorwaarden voldoet. U doet de melding bij uw gemeente.

Eenvoudige bodemsaneringen meldt u met een Besluit uniforme saneringen(BUS)-melding. Deze saneringen vinden op een standaard manier plaats. Wij maken gebruik van standaard meldingsformulieren. De bodemsanering kunnen we zo sneller en goedkoper uitvoeren. 

Er zijn 3 standaardsaneringen. Het soort sanering hangt af van de verontreinigingssituatie in de bodem. De soorten zijn:

 • Immobiel: de verontreinigende stoffen in de bodem hebben zich niet of nauwelijks verspreid naar het grondwater.
 • Mobiel: de stoffen in de bodem zijn boven de toegestane waarde en hebben zich verspreid naar het grondwater. 
 • Tijdelijk uitplaatsen: er is een immobiele verontreiniging die bij de uitvoering van werkzaamheden tijdelijk verwijderd moet worden (zoals bij de aanleg van ondergrondse infrastructuur, leidingen en kabels).

De voorwaarden voor een BUS-melding zijn voor de versie:

 • tijdelijk uitplaatsen en versie immobiel verontreiniging saneren:
 1. Is er sprake van een landbodem?
 2. De verontreiniging is veroorzaakt voor 1 januari 1987 (voor asbest 1 juli 1993)?
 3. Het betreft een verontreiniging met stoffen zoals bedoeld in bijlage 6 van de Regeling onder de categorie Immobiel
 4. Als de sanering klaar is, meldt u dit binnen 2 weken. Binnen 8 weken na afronding van de sanering levert u hierover een schriftelijk verslag in.
 • mobiele verontreiniging saneren gelden naast deze 4 voorwaarden ook de voorwaarden:
 1. Is geen sprake van onaanvaardbare milieuhygiënische hinder als gevolg van de ligging van de saneringslocatie ten opzichte van kwetsbare objecten?
 2. Betreft de saneringslocatie de hele op zich zelf staande verontreinigingssituatie?
 3. De verontreiniging op de saneringslocatie (vaste bodem én grondwater) is bereikbaar met in te zetten saneringstechnieken?

Zo meldt u een kleine BUS bodemsanering:

 • U neemt contact op met de gemeente of de provincie.
 • U geeft door:
  • Het juiste meldingsformulier, dat u volledig heeft ingevuld;
  • Recente kadastrale kaart met daarop aangegeven de contour van de gesaneerde locatie, inclusief kadastraal uittreksel met eigendomsituatie eventueel voorzien van ondertekend machtigingsdocument;
  • Situatietekening(en) van de saneringslocatie met daarop aangegeven: Begrenzing van saneringslocatie. Belangrijkste infrastructurele voorzieningen, zoals gebouwen, wegen, verhardingen en kabels/leidingen. Ontgravingstekening (inclusief dwarsprofielen);
  • Onderzoeksrapporten over de saneringslocatie: Vooronderzoek, al dan niet conform NEN 5725, Verkennend onderzoek, al dan niet conform NEN 5740, Asbest onderzoek, al dan niet conform NEN 5707, Nader onderzoek, conform NTA 5755 dan wel de Richtlijn nader onderzoek, deel 1 van SDU. 

 Na afloop van de sanering moet de saneerder ook een evaluatiemelding indienen. 

Met de sanering kunt u, onder bepaalde voorwaarden, beginnen, nadat vijf weken zijn verstreken vanaf de datum van ontvangst van de melding door de gemeente. De saneerder meldt aan de gemeente de datum en het tijdstip van de feitelijke aanvang van de saneringswerkzaamheden uiterlijk vijf werkdagen voorafgaande aan de aanvang. Met een sanering 'Tijdelijk uitplaatsen' kunt u binnen 5 werkdagen na uw melding beginnen

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.