Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

Horecabedrijf beginnen

Als u een horecabedrijf gaat beginnen, overnemen of verplaatsen, heeft u een horeca-exploitatievergunning nodig. Gaat u ook alcohol schenken in het bedrijf, dan heeft u ook een Drank- en horecawetvergunning nodig. Zonder de juiste vergunningen mag u geen horecabedrijf beginnen. Vraag de vergunningen op tijd aan bij de gemeente.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

U heeft een horecabedrijf als u eten en/of (alcoholische-) drank verstrekt. Voorbeelden van horecabedrijven zijn een café, restaurant, snackbar, disco, buurthuis, clubhuis, kantine of hotel, maar ook afhaalcentra.
Als u een horecabedrijf gaat beginnen, overnemen of verplaatsen, heeft u een horeca-exploitatievergunning nodig. Gaat u ook alcohol schenken in het bedrijf, dan heeft u ook een Drank- en horecawetvergunning nodig.

U hoeft geen nieuwe drank- en horecawetvergunning aan te vragen als u een nieuwe leidinggevende in dienst neemt. 

Er geldt een nieuwe procedure om andere leidinggevende bij te schrijven in horecabedrijven. Voor een overzicht van de wijzigingen kunt u kijken op het Ondernemersplein.

Voor het wijzigen van de ondernemer(s) vraagt u op tijd en voorafgaand aan de wijziging een nieuwe vergunning aan. De wijziging kan pas plaatsvinden als de vergunning is verleend. 

Voorwaarden

  • U mag niet zonder de juiste vergunningen een horecabedrijf beginnen. Vraag de vergunningen daarom op tijd aan. We adviseren u om dit tenminste drie maanden voor de gewenste opening van uw zaak te doen;
  • De exploitant en de leidinggevenden moeten voldoen aan de (gedrags)eisen die de gemeente stelt;
  • De inrichting zelf moet voldoen aan bepaalde eisen (milieu en inrichtingseisen qua horecaregelgeving);
  • Leidinggevenden moeten in het kader van de Drank-en horecawet 21 jaar of ouder zijn. Leidinggevenden moeten in het kader van de exploitatievergunning horeca 18 jaar of ouder zijn. Als zowel een vergunning op basis van de Drank-en Horecawet en de exploitatievergunning horeca is vereist, dan geldt de leeftijdsgrens van minimaal 21 jaar;
  • Leidinggevenden mogen niet van slecht levensgedrag zijn;
  • De vestiging van een nieuw horecabedrijf moet passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente;
  • De vergunning staat op naam van de eigenaar en geld voor onbepaalde tijd. De eigenaar kan de vergunning niet overdragen aan iemand anders;
  • De vergunning is niet meer geldig als de exploitatie stopt, de rechtsvorm verandert of als er veranderingen plaatvinden rondom de eigenaar/eigenaren (bijvoorbeeld een vennoot stopt, of er komt een vennoot bij, of een andere persoon neemt de zaak over); 
  • De gemeente kan een Bibob-onderzoek doen. Kijk voor meer informatie bij Bibob-onderzoek

Kosten

De kosten in 2020 voor:

Vergunning starten van een horecabedrijf waar wel of geen alcohol wordt geschonken € 880,40.

Een wijziging van de ondernemingsvorm € 371,55.

Een wijziging in de aard van inrichting: Deze kosten berekenen we aan de hand van het kwartiertarief (€ 17,75).

Vestiging Horeca-afhaal (geen alcohol) zijn € 371,55.

Wijzigen leidinggevende € 141,35 van de eerste leidinggevende; voor iedere volgende leidinggevende € 89,90.

Termijn

De gemeente heeft 8 weken de tijd om een besluit te nemen en kan deze beslistermijn nog een keer verlengen. Uitstellen van de beslistermijn kan door de Algemene wet bestuursrecht.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.