Horecabedrijf beginnen

Als u een horecabedrijf gaat beginnen, overnemen of verplaatsen, heeft u een horeca-exploitatievergunning nodig. Gaat u ook alcohol schenken in het bedrijf, dan heeft u ook een Drank- en horecawetvergunning nodig. Zonder de juiste vergunningen mag u geen horecabedrijf beginnen. Vraag de vergunningen op tijd aan bij de gemeente.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

U heeft een horecabedrijf als u eten en/of (alcoholische-) drank verstrekt. Voorbeelden van horecabedrijven zijn een café, restaurant, snackbar, disco, buurthuis, clubhuis, kantine of hotel, maar ook afhaalcentra.
Als u een horecabedrijf gaat beginnen, overnemen of verplaatsen, heeft u een horeca-exploitatievergunning nodig. Gaat u ook alcohol schenken in het bedrijf, dan heeft u ook een Drank- en horecawetvergunning nodig.

Nieuwe leidinggevende:

 • U hoeft geen nieuwe drank- en horecawetvergunning aan te vragen als u een nieuwe leidinggevende in dienst neemt. 
 • Er geldt een nieuwe procedure om andere leidinggevende bij te schrijven in horecabedrijven. Gebruik daarvoor de verklaring hieronder.
 • Voor een overzicht van de wijzigingen kunt u kijken op het Ondernemersplein.

Nieuwe ondernemer:

Voor het wijzigen van de ondernemer(s) vraagt u op tijd en voorafgaand aan de wijziging een nieuwe vergunning aan. De wijziging kan pas plaatsvinden als de vergunning is verleend. 

Voorwaarden

 • U mag niet zonder de juiste vergunningen een horecabedrijf beginnen. Vraag de vergunningen daarom op tijd aan. We adviseren u om dit zeker drie maanden voor de opening van uw zaak te doen;
 • De exploitant en de leidinggevenden moeten voldoen aan de (gedrags)eisen die de gemeente stelt;
 • De inrichting zelf moet voldoen aan bepaalde eisen (milieu en inrichtingseisen qua horecaregelgeving);
 • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn. Leidinggevenden moeten in het kader van de exploitatievergunning horeca 18 jaar of ouder zijn. Als zowel een vergunning op basis van de Drank-en Horecawet en de exploitatievergunning horeca is vereist, dan geldt de leeftijdsgrens van minimaal 21 jaar;
 • Leidinggevenden mogen niet van slecht levensgedrag zijn;
 • De vestiging van een nieuw horecabedrijf moet passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente;
 • De vergunning staat op naam van de eigenaar en geldt voor onbepaalde tijd. De eigenaar kan de vergunning niet overdragen aan iemand anders;
 • De vergunning is niet meer geldig als de exploitatie stopt, de rechtsvorm verandert of als er veranderingen plaatvinden rondom de eigenaar/eigenaren (bijvoorbeeld een vennoot stopt, of er komt een vennoot bij, of een andere persoon neemt de zaak over); 
 • De gemeente kan een Bibob-onderzoek doen. Kijk voor meer informatie bij Bibob-onderzoek

Kosten

De kosten in 2020:

 • € 880,40 - een vergunning voor het starten van een horecabedrijf waar wel of geen alcohol wordt geschonken
 • € 371,55 - een wijziging van de ondernemingsvorm
 • € 17,75 - het kwartiertarief voor een wijziging in de aard van inrichting
 • € 371,55 - vestiging horeca-afhaal zonder alcohol
 • € 141,35 - wijzigen van de eerste leidinggevende
 • € 89,90 - wijzigen van iedere volgende leidinggevende

Termijn

De gemeente heeft 8 weken de tijd om een besluit te nemen en kan deze beslistermijn nog een keer verlengen. Uitstellen van de beslistermijn kan door de Algemene wet bestuursrecht.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.