Inrit aanleggen

Voor het aanleggen van een inrit heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket online.

Regel dit meteen online

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

Als u een inrit wilt maken bij uw bedrijf of huis heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een inrit wilt maken van de weg naar uw garage. Ook als de inrit over water loopt, zoals een sloot, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bij de aanleg van bijvoorbeeld een uitrit naar de openbare weg is een obstakel zoals een verlichtingsmast geen probleem.

Regel dit meteen online

Voorwaarden

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning:

 • een inrit te maken vanaf de weg
 • de weg te veranderen (door bijvoorbeeld de stoep te verlagen)
 • een bestaande inrit te veranderen
 • er is al een inrit aanwezig (uitzondering is de aanvraag van een 2e inrit bij een brede woning/perceel)

Als u in de tuin wilt parkeren, moet u hiervoor een ontheffing krijgen van het bestemmingsplan (dit kan enige tijd duren). Heeft u geen ontheffing ontvangen? Dan is de aanvraag niet goedgekeurd. Woont u in een huurhuis? U heeft toestemming nodig van de huiseigenaar.

Nadere details staan vermeld in de beleidsregel inritvergunningen, deze kunt u opvragen of inzien bij de gemeente Heerlen. (niet digitaal) 

Regel dit meteen online

Kosten

Inritvergunning woning:

 • € 180,15 leges (tarief 2020) voor het in behandeling nemen van de aanvraag omgevingsvergunning en
 • € 543,21 voor de aanleg van een inrit tot maximaal 3.50 meter.

Voor het maken van een inrit van meer dan 3,50 meter komen er extra kosten bij. (U moet dan het  standaardtarief vermenigvuldigen met het aantal extra meters gedeeld door 3,50 meter).

Parkeren in voortuin:

 • € 180,15 leges (tarief 2020) voor het in behandeling nemen van de aanvraag omgevingsvergunning en
 • € 535,20 voor een inrit tot maximaal 3.50 meter.

Voor het maken van een inrit van meer dan 3,50 meter komen er extra kosten bij. (U moet dan het standaardtarief vermenigvuldigen met het aantal extra meters gedeeld door 3,50 meter).

Let op: de gemeente zorgt voor de aanleg van de inrit. 

Inrit vergunning bedrijven op handels- en industriegebieden:

Aanleg door of in opdracht van de gemeente: geraamde kosten 20% beheerskosten en € 180,15 leges (tarief 2020).

Aanleg door erkend bedrijf 20% beheerskosten (van de geraamde kosten) en € 180,15 leges (tarief 2020).

Regel dit meteen online

Doen of meenemen

Zo vraagt u een vergunning aan voor het aanleggen van een inrit:

 • Ga naar het Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • Doorloop de aanvraag.
 • Stuur alle gevraagde gegevens mee.

Regel dit meteen online

Termijn

Als het parkeren op eigen terrein niet in strijd is met het bestemmingsplan neemt de gemeente binnen acht weken een besluit. De gemeente kan dit verlengen met zes weken.

Als het parkeren op eigen terrein wel in strijd is met het bestemmingsplan, neemt de gemeente binnen 26 weken een besluit.

Regel dit meteen online

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Bij de lange procedure (in strijd met bestemmingsplan) kunt u tijdens de procedure zienswijzen indienen. Als u het na het indienen van zienswijzen nog niet eens bent, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.