Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Inrit aanleggen

Wilt u een in- of uitrit maken bij uw bedrijf of huis? U heeft een omgevingsvergunning nodig.

Regel dit meteen online

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Als u een inrit wilt maken bij uw bedrijf of huis, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een inrit wilt maken van de weg naar uw garage.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning:

  • een inrit te maken vanaf de weg
  • de weg te veranderen, bijvoorbeeld de stoep verlagen
  • een bestaande inrit te veranderen

Bij de aanleg van bijvoorbeeld een uitrit naar de openbare weg is een obstakel zoals een verlichtingsmast geen probleem.

Regel dit meteen online

Voorwaarden

  • er is al een inrit aanwezig (uitzondering is de aanvraag van een 2e inrit bij een brede woning/perceel)

Als u in de tuin wilt parkeren, moet u hiervoor een ontheffing krijgen van het bestemmingsplan (dit kan enige tijd duren). Heeft u geen ontheffing ontvangen? Dan is de aanvraag niet goedgekeurd. Woont u in een huurhuis? U heeft toestemming nodig van de huiseigenaar.

Nadere details staan vermeld in de beleidsregel inritvergunningen, deze kunt u opvragen of inzien bij de gemeente Heerlen. (niet digitaal) 

Regel dit meteen online

Kosten

Inritvergunning woning:

€ 527,80 voor een inrit tot maximaal 3.50 meter en € 175,05 leges.

Voor het maken van een inrit van meer dan 3,50 meter komen er extra kosten bij. Het standaardtarief vermenigvuldigen met het aantal extra meters gedeeld door 3,50 meter.

voor parkeren in voortuin:

€ 527,80 voor een inrit tot maximaal 3.50 meter en € 175,05 leges.

Voor het maken van een inrit van meer dan 3,50 meter komen er extra kosten bij. Het standaardtarief vermenigvuldigen met het aantal extra meters gedeeld door 3,50 meter.

Let op: aanleg altijd door of in opdracht van de gemeente Heerlen.

Inrit vergunning bedrijven op handels- en industriegebieden:

Aanleg door of in opdracht van de gemeente: geraamde kosten 20% beheerskosten € 175,05 legeskosten.

Aanleg door erkend bedrijf 20% beheerskosten (van de geraamde kosten) en € 175,05 legeskosten.

Regel dit meteen online

Doen of meenemen

Maak een situatietekening (op schaal) waarop de gewenste inrit duidelijk staat aangegeven.

Regel dit meteen online

Termijn

Als het parkeren op eigen terrein niet in strijd is met het bestemmingsplan neemt de gemeente binnen acht weken een besluit. De gemeente kan dit verlengen met zes weken.

Als het parkeren op eigen terrein wel in strijd is met het bestemmingsplan, neemt de gemeente binnen 26 weken een besluit.

Regel dit meteen online

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Bij de lange procedure (in strijd met bestemmingsplan) kunt u tijdens de procedure zienswijzen indienen. Als u het na het indienen van zienswijzen nog niet eens bent, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.