Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

Korting op bijstandsuitkering

De gemeente kan uw bijstandsuitkering verlagen, tijdelijk stoppen of helemaal stoppen als u zich niet aan de voorwaarden houdt. Ook kunt u een boete krijgen. 

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Arbeids- en integratieverplichtingen

Als u zich niet aan deze verplichtingen houdt kan de gemeente uw uitkering verlagen. Wij noemen dat 'een maatregel opleggen'. 

Inlichtingenverplichting

Als u de inlichtingenplicht niet of niet op tijd nakomt dan kunt u een boete krijgen. 
De gemeente houdt bij de beoordeling wel steeds rekening met uw situatie en persoonlijke omstandigheden.

Voorwaarden

U moet o.a. aan deze belangrijkste verplichtingen voldoen:

  • U houdt zich aan de gemaakte afspraken over bijvoorbeeld sollicitatieplicht of bijscholing;
  • U geeft alle wijzigingen in uw situatie, die van invloed zijn op uw recht op uitkering of de hoogte van uw uitkering, door aan de gemeente;
  • U bent niet door uw eigen schuld werkloos geworden;
  • U gedraagt zich tegenover gemeenteambtenaren. U scheldt ze bijvoorbeeld niet uit en gebruikt geen geweld;
  • U kunt laten zien dat uw Nederlands goed genoeg is (niveau 1F). Of u doet uw best om uw Nederlands te verbeteren.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie vindt u bij: Bezwaarschrift indienen.