Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Korting op bijstandsuitkering

De gemeente kan uw bijstandsuitkering verlagen, tijdelijk stoppen of helemaal stoppen als u zich niet aan de voorwaarden houdt. Ook kunt u een boete krijgen. 

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Arbeids- en integratieverplichtingen

Als u zich niet aan deze verplichtingen houdt kan de gemeente uw uitkering verlagen. Wij noemen dat 'een maatregel opleggen'. 

Inlichtingenplichting

Als u de inlichtingenplicht niet of niet op tijd nakomt dan kunt u een boete krijgen. 
De gemeente houdt bij de beoordeling wel steeds rekening met uw situatie en persoonlijke omstandigheden.

Voorwaarden

U moet o.a. aan deze belangrijkste verplichtingen voldoen:

  • U houdt zich aan de gemaakte afspraken over bijvoorbeeld sollicitatieplicht of bijscholing;
  • U geeft alle wijzigingen in uw situatie, die van invloed zijn op uw recht op uitkering of de hoogte van uw uitkering, door aan de gemeente;
  • U bent niet door uw eigen schuld werkloos geworden;
  • U gedraagt zich tegenover gemeenteambtenaren. U scheldt ze bijvoorbeeld niet uit en gebruikt geen geweld;
  • U kunt laten zien dat uw Nederlands goed genoeg is (niveau 1F). Of u doet uw best om uw Nederlands te verbeteren.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie vindt u bij: Bezwaarschrift indienen.