Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Korting op bijstandsuitkering

De gemeente kan uw bijstandsuitkering verlagen, tijdelijk stoppen of helemaal stoppen als u zich niet aan de voorwaarden houdt. Ook kunt u een boete krijgen. 

Arbeids- en integratieverplichtingen

Als u zich niet aan deze verplichtingen houdt kan de gemeente uw uitkering verlagen. Wij noemen dat 'een maatregel opleggen'. 

Inlichtingenverplichting

Als u de inlichtingenplicht niet of niet op tijd nakomt dan kunt u een boete krijgen. 
De gemeente houdt bij de beoordeling wel steeds rekening met uw situatie en persoonlijke omstandigheden.

U moet o.a. aan deze belangrijkste verplichtingen voldoen:

  • U houdt zich aan de gemaakte afspraken over bijvoorbeeld sollicitatieplicht of bijscholing;
  • U geeft alle wijzigingen in uw situatie, die van invloed zijn op uw recht op uitkering of de hoogte van uw uitkering, door aan de gemeente;
  • U bent niet door uw eigen schuld werkloos geworden;
  • U gedraagt zich tegenover gemeenteambtenaren. U scheldt ze bijvoorbeeld niet uit en gebruikt geen geweld;
  • U kunt laten zien dat uw Nederlands goed genoeg is (niveau 1F). Of u doet uw best om uw Nederlands te verbeteren.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.