Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

Met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) laat u zien dat u zich in het verleden goed gedragen heeft. Werkgevers en andere organisaties kunnen hierom vragen. U vraagt de VOG aan bij Justis of bij de gemeente.

Vul eerst het aanvraagformulier helemaal in, laat het ondertekenen en stempelen door de organisatie waarvoor u werkt.
Maak daarna een afspraak om naar de balie te komen.

Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken. Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is voor een bepaalde taak of functie. Justis onderzoekt of u iets strafbaars heeft gedaan in het verleden. Een VOG is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, beginnende taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Een VOG kan ook nodig zijn als u:

 • een visum of werkvergunning aanvraagt
 • tijdelijk werkt
 • als vrijwilliger gaat werken

De VOG is gratis voor vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, zet de aanvraag voor u klaar. Kijk voor meer informatie op de website van Justis.

Heeft u een Verklaring omtrent het gedrag nodig voor een aanbestedingsprocedure? Kijkt u op de website van Justis

Voorwaarden

Iedereen kan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. U krijgt een VOG als u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel iets strafbaars gedaan? Dan kijkt Justis of dit van belang is voor de taak of functie waarvoor u de VOG aanvraagt. Doe de VOG-check van Justis om te zien wat uw kans op een VOG is.

Kosten

 • € 41,30 voor natuurlijke personen. Graag met pin betalen.
 • gratis voor:
  • de vrijwilliger die werkt met mensen met een verstandelijke beperking of met kinderen. Vraag de VOG aan bij Justis
  • de vrijwilliger actief bij een sportbond aangesloten bij NOC*NSF 

Vraag bij uw vrijwilligersorganisatie na wat de mogelijkheden zijn.

Doen of meenemen

Vraag een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) altijd aan via Justis (online) of de gemeente (schriftelijk).

Zo vraagt u online een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan:

 • Vraag aan de organisatie waarvoor u een VOG nodig heeft of zij de aanvraag digitaal voor u klaarzetten.
 • U ontvangt een e-mail met daarin een link om de aanvraag af te ronden.
 • Log in met uw DigiD.
 • Controleer uw gegevens.
 • U betaalt de VOG online met iDEAL.
 • U krijgt de VOG thuisgestuurd.

Kan de organisatie de aanvraag niet digitaal klaarzetten? Vraag dan om het aanvraagformulier bij de organisatie.

 • Vul het aanvraagformulier in.
 • Lever het ingevulde formulier in bij de gemeente waar u ingeschreven staat.
 • Neem uw geldige identiteitsbewijs mee.
 • U betaalt de VOG bij de aanvraag.
 • De gemeente stuurt uw aanvraag door naar Justis.
 • U krijgt de VOG thuisgestuurd.

De organisatie die om een VOG vraagt, moet op het aanvraagformulier een handtekening of een stempel zetten.
U kunt ook een brief of mail van de werkgever meenemen, waarin staat dat u een VOG moet aanvragen. Emigratie en sommige zaken bij de rechtbank zijn hierop een uitzondering.
Een VOG aanvraag vanuit het buitenland kunt u rechtstreeks aanvragen bij Justis per e-mail: vog.np.rni@minvenj.nl

Termijn

Binnen 4 tot 8 weken krijgt u te horen of u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgt. Als u geen strafbare feiten heeft gepleegd, krijgt u de VOG meestal binnen anderhalve week.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van Justis, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit.