Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u een laag inkomen en onverwachte hoge kosten? Bijvoorbeeld voor de eigen bijdrage voor een advocaat, kosten van bewindvoering of maaltijdvoorziening. Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Dit kan - als u een uitkering van ons krijgt - online door te klikken op de bovenste roze balk hieronder. U mag ook altijd het aanvraagformulier printen en de aanvraag per post of e-mail (gemeente@heerlen.nl) naar ons sturen. 

De gemeente kan de bijzondere bijstand als gift of als lening geven. Om dat te kunnen beoordelen stellen we u een aantal vragen, bijvoorbeeld: 

 • Heeft u op korte termijn zelf voldoende geld om de kosten te betalen?
 • Had u kunnen voorkomen dat u bijzondere bijstand nodig heeft?
 • Heeft u de bijzondere bijstand nodig voor een waarborgsom?
 • Heeft u niet gespaard voor duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine?

Voor de bijzondere bijstand is het sociaal minimum iets hoger dan de voor u geldende bijstandsnorm. Wij gaan uit van een hoger bedrag, zodat ook mensen met een inkomen iets boven het sociaal minimum nog in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding van bijzonder noodzakelijke kosten.

Welke inkomensgrenzen gelden voor draagkracht?

Als uw netto inkomen (inclusief vakantiegeld) per maand lager is dan 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, heeft u geen draagkracht uit inkomen. Het inkomen boven dat bedrag brengen we volledig in mindering op de voor vergoeding in aanmerking komende kosten. Voor kosten van schuldenbewind geldt als inkomensgrens 100% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.
De hoogte van de bijstandsnormen vindt u op rijksoverheid.nl

Voor de energiekosten wordt de inkomensgrens opgehoogd naar 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

Welke vermogensgrenzen gelden er?

Het vermogen boven een bepaald bedrag brengen we ook in mindering op de voor vergoeding in aanmerking komende kosten. Met vermogen bedoelen we: bezittingen en/of schulden.

De volgende bedragen laten we worden vrij:

 • Alleenstaande € 7605,00
 • Alleenstaand ouder ouder € 15210,00
 • Gehuwden/samenwonenden € 15210,00

Drempelbedrag

Voor een aantal kosten geldt een drempelbedrag van € 50,-. Dat bedrag brengen wij één keer per jaar in mindering op de toe te kennen bijzondere bijstand. Dat bedrag kunt betalen uit uw bijstandsnorm.

Wanneer gebruikt u het online aanvraagformulier Bijzondere Bijstand?

 • U gebruikt het online aanvraagformulier als u al een uitkering van de gemeente Heerlen krijgt.  

Wanneer gebruikt u het uitgebreide aanvraagfomulier?

 • U gebruikt het uitgebreide aanvraagformulier (pdf) als u geen uitkering van de gemeente Heerlen krijgt. Wij hebben dan namelijk meestal geen of onvoldoende gegevens van u om uw aanvraag te kunnen beoordelen.
  Op het aanvraagformulier staat welke bewijsstukken u moet meesturen. 

Wilt u weten of het zinvol is om een aanvraag in te dienen? Kijk dan op BerekenUwRecht. Binnen een paar minuten weet u of u de aanvraag kunt versturen.  

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.