Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u een laag inkomen en onverwachte hoge kosten? Bijvoorbeeld voor: school, crematie/begrafenis, tandarts, een nieuwe bril/ lenzen. Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. 

De gemeente kan de bijzondere bijstand als gift of als lening geven. We stellen u daarom een aantal vragen, bijvoorbeeld: 

 • Heeft u op korte termijn zelf voldoende geld om de kosten te betalen?
 • Had u kunnen voorkomen dat u bijzondere bijstand nodig heeft?
 • Heeft u de bijzondere bijstand nodig voor een waarborgsom?
 • Heeft u niet gespaard voor duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine?

Voor de bijzondere bijstand is het sociaal minimum iets hoger dan de voor u geldende bijstandsnorm. Wij gaan uit van een hoger bedrag, zodat ook mensen met een inkomen iets boven het sociaal minimum nog in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding van bijzonder noodzakelijke kosten.

Welke inkomensgrenzen gelden voor draagkracht?

Als uw netto inkomen (inclusief vakantiegeld) per maand lager is dan 120% van de bijstandsnorm, heeft u geen draagkracht uit inkomen. Het inkomen boven dat bedrag brengen we in mindering op de voor vergoeding van de kosten. Voor kosten van schuldenbewind geldt als inkomensgrens 100% van de bijstandsnorm.
De hoogte van de bijstandsnormen vindt u op rijksoverheid.nl

Voor de energiekosten verhogen we de inkomensgrens naar 130% van de bijstandsnorm.

Welke vermogensgrenzen gelden er?

Het vermogen boven een bepaald bedrag brengen we ook in mindering op de voor vergoeding van de kosten. Met vermogen bedoelen we: bezittingen en/of schulden.

De volgende bedragen laten we worden vrij:

 • Alleenstaande € 7605,00
 • Alleenstaand ouder ouder € 15210,00
 • Gehuwden/samenwonenden € 15210,00

Drempelbedrag

Voor een aantal kosten geldt een drempelbedrag van € 50,-. Dat bedrag brengen wij één keer per jaar in mindering op de toe te kennen bijzondere bijstand. Dat bedrag kunt betalen uit uw bijstandsnorm.

Krijgt u al een uitkering van de gemeente Heerlen!

 •  Gebruik dan het online aanvraagformulier.

Krijgt u geen uitkering van de gemeente Heerlen!

 • Vul het aanvraagformulier Bijzonder Bijstand in (pdf). Wij hebben meestal geen of onvoldoende gegevens van u om uw aanvraag te kunnen beoordelen.
  Op het aanvraagformulier staat welke bewijsstukken u moet meesturen. 

Wilt u weten of het zinvol is om aan te vragen? Kijk dan op BerekenUwRecht. Binnen een paar minuten weet u of u de aanvraag kunt versturen.  

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.