Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van een gemeente. De coalitie is gevormd uit de politieke partijen: SP, CDA, VVD, D66, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Partij Hoensbroeks Belang.

De coalitie wil de komende jaren verder bouwen aan een sociale, duurzame, levendige en economisch vitale stad. Bekijk het coalitieakkoord 'Uit liefde voor de stad' .


Leden van het college van B&W

Burgemeester Roel Wever

Roel Wever is sinds 2020 burgemeester van de gemeente Heerlen.

Wethouder Jordy Clemens (SP)

Jordy Clemens is sinds 2014 wethouder van de gemeente Heerlen.

Wethouder Marco Peters (CDA)

Marco Peters is sinds 2022 wethouder van de gemeente Heerlen.

Wethouder Martin de Beer, Heerlen
Wethouder Martin de Beer (VVD/D66)

Martin de Beer is sinds 2014 wethouder van de gemeente Heerlen.

Wethouder Peter van Zutphen (SP)

Peter van Zutphen is sinds 2002 wethouder van de gemeente Heerlen.

Wethouder Casper Gelderblom (PvdA/PvdD/GroenLinks)

Casper Gelderblom is sinds 2022 wethouder van de gemeente Heerlen.


Gemeentesecretaris

Waarnemend gemeentesecretaris Dennis Huurdeman

Dennis Huurdeman is naast directeur Stad sinds 16 januari 2023 waarnemend gemeentesecretaris. Dit tot de komst van de te werven gemeentesecretaris.


Producten

Gemeenteraadsleden De gemeenteraad van Heerlen heeft 37 leden. De raad bepaalt het beleid (op hoofdlijnen) en neemt de belangrijke beslissingen, zoals het vaststellen van de begroting. Maandelijks gaan de raadsleden met elkaar in debat tijdens de raadsvergadering en commissievergaderingen.
Portefeuilleverdeling Burgemeester en wethouders behandelen ieder een bepaald aantal zaken die zijn vastgelegd in de portefeuilleverdeling. De waarnemend gemeentesecretaris Dennis Huurdeman is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. Hij geeft uitvoering aan het beleid en de besluiten van het bestuur.
Coalitieakkoord Het coalitieakkoord bevat de belangrijkste doelstellingen voor het beleid van het college in haar regeringsperiode: wat wil het college doen en bereiken in de komende periode?
Besluitenlijst college Bekijk de besluiten die het College van B&W heeft genomen in de overzichten op de website met de bestuurlijke informatie.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.