Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Gemeenteraadsleden

De gemeenteraad van Heerlen heeft 37 leden. De raad bepaalt het beleid (op hoofdlijnen) en neemt de belangrijke beslissingen, zoals het vaststellen van de begroting. Maandelijks gaan de raadsleden met elkaar in debat tijdens de raadsvergadering en commissievergaderingen.

Een overzicht van alle leden per politieke partij:

Zetelverdeling

De 37 zetels in de Heerlense gemeenteraad zijn in de periode 2022-2026 als volgt verdeeld:

  • SP: 8 zetels
  • CDA: 6 zetels
  • OPH: 5 zetels
  • Jongerenpartij: 3 zetels
  • Partij Hoensbroeks Belang, VVD, PVV, D66 en Fractie Damen: elk 2 zetels
  • PvdD, FvD en GroenLinks, Hart-Leers en PvdA: elk 1 zetel

SP

Foto Timoer Reijnders
Timoer Reijnders

SP, raadslid sinds 30 maart 2022

Foto Peter van Zutphen
Peter van Zutphen

SP, raadslid sinds 1 mei 1990

Foto Lonny Vermeulen
Lonny Vermeulen-Klamerek

SP, raadslid sinds 30 maart 2022

Marianne van Oosterhout
Marianne van Oosterhout

SP, raadslid sinds 20 oktober 2021

Antoinette Stöcker-Bus
Antoinette Stöcker-Bus

SP, raadslid sinds 8 juni 2022

Pasfoto Sedai Bayraktar
Sedai Bayraktar

SP, raadslid sinds 13 april 2010

Pasfoto Sita Bottenberg
Sita Bottenberg-Brylka

SP, raadslid sinds 9 mei 2018

Anita Hendriks-Berg
Anita Hendriks-Berg

SP, raadslid sinds 29 maart 2018


CDA

Hannie Heine
Hannie Heine-van Dartel

CDA, raadslid sinds 14 april 1998

Besir Karabacak
Besir Karabacak

CDA, raadslid sinds 8 juni 2022

Peter Pauwels
Peter Pauwels

CDA, raadslid sinds 9 mei 2018

Kleis Adema, CDA Heerlen
Kleis Adema

CDA, raadslid sinds 14 april 1998

Foto Pat
Pat Vaessen-Stollman

CDA, raadslid sinds 30 maart 2022

Brigitta Santegoeds
Brigitta Santegoeds

CDA, raadslid sinds 29 maart 2018


Ouderen partij Heerlen

Theo de Groot
Theo de Groot

OPH, raadslid sinds 29 maart 2018

Foto Adriane Keulen
Adriane Keulen

OPH, raadslid sinds 30 maart 2022

Foto Hans Ermers
Hans Ermers

OPH, raadslid sinds 30 maart 2022

Foto Rolf Rozestraten
Rolf Rozestraten

OPH, raadslid sinds 30 maart 2022

Pasfoto Jan Bertholet
Jan Bertholet

OPH, raadslid sinds 13 maart 2006


Jongerenpartij Heerlen

Foto Jeroen Hendriks
Jeroen Hendriks

Jongerenpartij Heerlen, raadslid sinds 30 maart 2022

Foto Maureen Butink
Maureen Butink

Jongerenpartij Heerlen, raadslid sinds 30 maart 2022

Foto Alain Janssen
Alain Janssen

Jongerenpartij Heerlen, raadslid sinds 30 maart 2022


Partij Hoensbroeks Belang

Pasfoto raadslid Fred Daamen
Fred Daamen

Partij Hoensbroeks Belang, raadslid sinds 29 maart 2018

Pasfoto raadslid Miriam Schreurs
Miriam Schreurs

Partij Hoensbroeks Belang, raadslid sinds 29 maart 2018


VVD

Pasfoto Marc van den Berg
Marc van den Berg

VVD, raadslid sinds 9 mei 2018

Raadslid Dico Ijzerman
Dico Ijzerman

VVD, raadslid sinds 8 juni 2022

Ruud Kockelkorn
Ruud Kockelkorn

VVD raadslid sinds 20 december 2023 (tijdelijk)


PVV

Foto Mart Bosch
Mart Bosch

PVV, raadslid sinds 30 maart 2022

Foto Paul Hoogers
Paul Hoogers

PVV, raadslid sinds 30 maart 2022


D66

Foto Tom Dragstra
Tom Dragstra

D66, raadslid sinds 29 maart 2022

Pasfoto raadslid Amine Oulad Lmaroudia
Amine Oulad Lmaroudia

D66, raadslid sinds 29 maart 2018


Fractie Damen

Foto Loek Damen
Loek Damen

Fractie Damen, raadslid sinds 16 maart 2006

Pasfoto Peter Kastrop
Peter Kastrop

Fractie Damen, raadslid sinds 11 maart 2010


Partij voor de Dieren

Pasfoto raadslid Eliane Géron
Eliane Géron

Partij voor de Dieren, raadslid sinds 29 maart 2018


FvD

Foto Sascha Jacobs
Sascha Jacobs

FvD, raadslid sinds 30 maart 2022


GroenLinks

Foto Tahir
Tahir Nefjodov

GroenLinks, raadslid sinds 30 maart 2022


Hart-Leers

Pasfoto Roel Leers
Roel Leers

Hart-Leers, raadslid sinds 11 april 2006


Partij van de Arbeid

Pasfoto Henk Verreck
Henk Verreck

PvdA, raadslid sinds 21 maart 2014


Producten

Agenda en verslagen bestuur Bekijk de agenda, vergaderstukken, besluitenlijsten en beluister de audioverslagen van het college, de gemeenteraad en de raadscommissies. Van de raad en commissies zijn ook live-uitzendingen.
Bijeenkomsten van de raad volgen De gemeenteraad vergadert volgens een bepaalde maandelijkse cyclus, die start met commissievergaderingen. De cyclus eindigt met de openbare raadsvergadering. U kunt de vergadering bijwonen of van thuis bekijken. De vergaderingen zijn ook achteraf te bekijken of beluisteren.
Uw standpunten delen met de raad Er zijn verschillende mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de raad. U kunt gebruik maken van inspraakmogelijkheden. Ook kunt u een burgerinitiatief nemen.
Registers integriteit raads- en commissieleden Om de integriteit van raadsleden te waarborgen en belangenverstrengeling tegen te voorkomen, publiceren we een aantal registers. De registers gaan over de nevenfuncties van raads- en commissieleden, ontvangen geschenken, deelname aan excursies en evenementen van anderen dan de gemeente en over ambtshalve buitenlandse reizen op uitnodiging van derden.
Raad en griffie Wilt u uw mening geven tijdens de raadsinformatieavond? Of heeft u vragen over bijvoorbeeld de raads- of commissievergaderingen? Neem dan contact op met de griffie.
Raadscommissies Om de besluiten van de gemeenteraad zo goed mogelijk voor te bereiden worden de onderwerpen voorbesproken in de raadscommissies. De raadscommissies worden ook gebruikt voor overleg van de commissieleden met het college van burgemeester en wethouders.
College van B&W Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van een gemeente. De coalitie is gevormd uit de politieke partijen: SP, CDA, VVD, D66, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Partij Hoensbroeks Belang.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.