Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Gemeenteraadsleden

De gemeenteraad van Heerlen heeft 37 leden. De raad bepaalt het beleid (op hoofdlijnen) en neemt de belangrijke beslissingen, zoals het vaststellen van de begroting. Maandelijks gaan de raadsleden met elkaar in debat tijdens de raadsvergadering en commissievergaderingen.

Wilt u raadsleden spreken over raadsvoorstellen of urgente samenlevingsvraagstukken, bekijk dan de pagina uw standpunt delen met de raad. Wilt u de agenda en stukken van de raad zien, bekijk die dan op de site met de bestuurlijke informatie Heerlen.

Wilt u weten wie in welke raadscommissie zit, kijk dan op de pagina over de raadscommissies.

Een overzicht van alle leden per politieke partij:

Zetelverdeling

De 37 zetels in de Heerlense gemeenteraad zijn in de periode 2018-2022 als volgt verdeeld:

  • SP: 10 zetels
  • OPH: 7 zetels
  • CDA: 4 zetels
  • Hart-Leers en Partij Hoensbroeks Belang: elk 3 zetels
  • VVD, Stadspartij en Partij voor de Dieren: elk 2 zetels
  • D66, PvdA, Fractie Tijdeman en Fractie Diederen: elk 1 zetel

SP

Pasfoto Marianne van Oosterhout
Marianne van Oosterhout

SP, in de raad sinds 20 oktober 2021

Pasfoto Ron Meyer
Ron Meyer

SP, in de raad sinds 16 maart 2006

Pasfoto Sedai Bayraktar
Sedai Bayraktar

SP, raadslid sinds 13 april 2010

Pasfoto Sita Bottenberg
Sita Bottenberg-Brylka

SP, in de raad sinds 9 mei 2018

Pasfoto Chris Hesse
Chris Hesse

SP, in de raad sinds 21 maart 2014

Hans Gelissen
Hans Gelissen

SP, in de raad sinds 29 maart 2018.

Anita Hendriks-Berg
Anita Hendriks-Berg

SP, in de raad sinds 29 maart 2018.

Pasfoto Olivia Mous
Olivia Mous

SP, in de raad sinds 13 april 2010

Pasfoto Piet Brauer
Piet Brauer

SP, in de raad sinds 14 april 1994

Pasfoto Hannie Vaessen
Hannie Vaessen

SP, in de raad sinds 21 december 2020


Ouderen partij Heerlen

Pasfoto Jan Bertholet
Jan Bertholet

OPH, in de raad sinds 13 maart 2006

Theo de Groot
Theo de Groot

Ouderenpartij Heerlen (OPH), in de raad sinds 29 maart 2018.

Pasfoto Peter Kastrop
Peter Kastrop

OPH, in de raad sinds 11 maart 2010

Nico Aarts
Nico Aarts

Ouderen Partij Heerlen (OPH), in de raad sinds 29 maart 2018.

Brigitta Santegoeds
Brigitta Santegoeds

Ouderenpartij Heerlen (OPH), in de raad sinds 29 maart 2018.

Pasfoto Wiel Sijstermans
Wiel Sijstermans

OPH, in de raad sinds 11 maart 2010

Pasfoto Wiel Gouders
Wiel Gouders

OPH, in de raad sinds 7 maart 2006


CDA

Marco Peters
Marco Peters

CDA, in de raad sinds 11 maart 2010.

Pasfoto Peter Pauwels
Peter Pauwels

CDA, in de raad sinds 9 mei 2018

Kleis Adema, CDA Heerlen
Kleis Adema

CDA, in de raad sinds 14 april 1998

Albert Einstein
Hannie Heine-van Dartel

CDA, in de raad sinds 14 april 1998


Hart-Leers

Pasfoto Roel Leers
Roel Leers

Hart-Leers, in de raad sinds 11 april 2006

Pasfoto Harrie de Kleijn
Harrie de Kleijn

Hart-Leers, in de raad sinds 21 maart 2014

Emiel Kerssemakers
Kerssemakers

Hart-Leers, in de raad sinds 30 januari 2019


Partij Hoensbroeks Belang

Pasfoto Jan Horssels
Jan Horssels

Partij Hoensbroeks Belang, in de raad sinds 21 maart 2014

Pasfoto raadslid Miriam Schreurs
Miriam Schreurs

Partij Hoensbroeks Belang. In de raad sinds 29 maart 2018.

Pasfoto raadslid Fred Daamen
Fred Daamen

Partij Hoensbroeks Belang, in de raad sinds 29 maart 2018.


Stadspartij

Pasfoto Paul Hazen
Paul Hazen

Stadspartij, in de raad sinds 16 maart 2006

pasfoto Henk Butink
Henk Butink

Stadspartij, in de raad sinds 27 maart 2014


VVD

Pasfoto Marc van den Berg
Marc van den Berg

VVD, in de raad sinds 9 mei 2018

Pasfoto Ans Winkens
Ans Winkens

VVD, in de raad sinds 2001


D66

Pasfoto raadslid Amine Oulad Lmaroudia
Amine Oulad Lmaroudia

D66. In de raad sinds 29 maart 2018.


Partij voor de Dieren

Pasfoto Pascale Plusquin
Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren. In de raad sinds 29 maart 2018.

Pasfoto raadslid Eliane Géron
Eliane Géron

Partij voor de Dieren. In de raad sinds 29 maart 2018.


Fractie Tijdeman

Pasfoto raadslid Ewout Tijdeman
Ewout Tijdeman

Fractie Tijdeman. In de raad sinds 29 maart 2018.


Partij van de Arbeid

Pasfoto Henk Verreck
Henk Verreck

PvdA, in de raad sinds 21 maart 2014


Fractie Diederen

Pé Diederen
Pé Diederen

Fractie Diederen, in de raad sinds 29 maart 2018


Producten

Vergadering, agenda en verslagen bestuur Bekijk de agenda, vergaderstukken, besluitenlijsten en beluister de audioverslagen van het college, de gemeenteraad en de raadscommissies. Van de raad en commissies zijn ook live-uitzendingen.
Bijeenkomsten van de raad De gemeenteraad vergadert volgens een bepaalde cyclus die begint met vier commissievergaderingen per maand. Aan het eind van de maand is er vervolgens een raadsvergadering. De raadsvergadering is in de regel op de laatste woensdag van de maand en openbaar.
Uw standpunten delen met de raad Er zijn verschillende mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de raad. U kunt gebruik maken van inspraakmogelijkheden. Ook kunt u een burgerinitiatief nemen.
Contact raad en griffie Wilt u uw mening geven tijdens de raadsinformatieavond? Of heeft u vragen over bijvoorbeeld de raads- of commissievergaderingen? Neem dan contact op met de griffie.
College van B&W Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van een gemeente. De coalitie is gevormd uit de politieke partijen: SP, OPH, VVD, D66 en CDA en GroenLinks.
Raadscommissies Om de besluiten van de gemeenteraad zo goed mogelijk voor te bereiden worden de onderwerpen voorbesproken in de raadscommissies. De raadscommissies worden ook gebruikt voor overleg van de commissieleden met het college van burgemeester en wethouders.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.