Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Gemeenteraadsleden

De gemeenteraad van Heerlen heeft 37 leden. De raad bepaalt het beleid (op hoofdlijnen) en neemt de belangrijke beslissingen, zoals het vaststellen van de begroting. Maandelijks gaan de raadsleden met elkaar in debat tijdens de raadsvergadering en commissievergaderingen.

Wilt u raadsleden spreken over raadsvoorstellen of urgente samenlevingsvraagstukken, bekijk dan de pagina over de raadsinformatieavond. Wilt u de agenda en stukken van de raad zien, bekijk die dan op de site van notudoc.

Een overzicht van alle leden per politieke partij:

De 37 zetels in de Heerlense gemeenteraad zijn in de periode 2014-2018 als volgt verdeeld:

  • SP: 11 zetels
  • OPH:  6 zetels
  • CDA:  5 zetels
  • Hart-Leers:  3 zetels
  • PvdA, Stadspartij, VVD, D66 en Partij Hoensbroeks Belang:  elk 2 zetels
  • Groen Links en RPN (Realisten):  elk 1 zetel
SP
Pasfoto Chris Hesse

Chris Hesse
SP, in de raad sinds 21 maart 2014

Pasfoto Dominique Ducornez

Dominique Ducornez
SP, in de raad sinds 6 februari 2007

Pasfoto Hannie Vaessen

Hannie Vaessen
SP, in de raad sinds 21 maart 2014

Pasfoto Hilde Leeman

Hilde Leeman
SP, in de raad sinds 21 maart 2014

Jan Küsters (SP Heerlen)

Jan Küsters
SP, in de raad sinds 13 mei 2014

Pasfoto Olivia Mous

Olivia Mous
SP, in de raad sinds 13 april 2010

Pasfoto Piet Brauer

Piet Brauer
SP, in de raad sinds 14 april 1994

Pasfoto Ron Meyer

Ron Meyer
SP, in de raad sinds 16 maart 2006

Sedayi Bayraktar (SP Heerlen)

Sedayi Bayraktar
SP, in de raad sinds 13 mei 2014

Pasfoto Wim van Kempen

Wim van Kempen
SP, in de raad sinds 1998

Pasfoto Yolanda Claessens-Schepers

Yolanda Claessens-Schepers
SP, in de raad sinds 16 maart 2006


Ouderen partij Heerlen
Frank Simons (Ouderenpartij Heerlen)

Frank Simons
OPH, in de raad sinds 13 mei 2014

Pasfoto Loek Damen

Loek Damen
OPH, in de raad sinds 16 maart 2006

Pasfoto Peter Kastrop

Peter Kastrop
OPH, in de raad sinds 11 maart 2010

Pasfoto Wiel Gouders

Wiel Gouders
OPH, in de raad sinds 16 maart 2006

Pasfoto Wiel Sijstermans

Wiel Sijstermans
OPH, in de raad sinds 11 maart 2010


CDA
Pasfoto Charles Claessens

Charles Claessens
CDA, in de raad sinds 6 maart 2002

Albert Einstein

Hannie Heine-van Dartel
CDA, in de raad sinds 14 april 1998

Kleis Adema, CDA Heerlen

Kleis Adema
CDA, in de raad sinds 14 april 1998

Pasfoto Koen van Oers

Koen van Oers
CDA, in de raad sinds 21 maart 2014

Marco Peters

Marco Peters
CDA, in de raad sinds 11 maart 2010.


Hart-Leers
Pasfoto Harrie de Kleijn

Harrie de Kleijn
Hart-Leers, in de raad sinds 21 maart 2014

Pasfoto John Janssen

John Janssen
Hart-Leers, in de raad sinds 21 maart 2014

Pasfoto Roel Leers

Roel Leers
Hart-Leers, in de raad sinds 11 april 2006


Partij van de Arbeid
Cynthia de Jong-Mali (PvdA, Heerlen)

Cynthia de Jong-Mali
PvdA, in de raad sinds 13 mei 2014

Pasfoto Henk Verreck

Henk Verreck
PvdA, in de raad sinds 21 maart 2014


Stadspartij
Henk Butink (Stadspartij Heerlen)

Henk Butink
Stadspartij, in de raad sinds 27 maart 2014

Pasfoto Paul Hazen

Paul Hazen
Stadspartij, in de raad sinds 16 maart 2006


VVD
Pasfoto Ans Winkens

Ans Winkens
VVD, in de raad sinds 2001

Dries Lodewijks (VVD, Heerlen)

Dries Lodewijks
VVD, in de raad sinds 16 maart 2006


D66
Pasfoto Jan Bertholet

Jan Bertholet
D66, in de raad sinds 13 maart 2006

Pasfoto Margriet Roozen

Margriet Roozen
D66, in de raad sinds 21 maart 2014


Partij Hoensbroeks Belang
Pasfoto Hans Groeneveld

Hans Groeneveld
Partij Hoensbroeks Belang, in de raad sinds 21 maart 2014

Pasfoto Jan Horssels

Jan Horssels
Partij Hoensbroeks Belang, in de raad sinds 21 maart 2014


GroenLinks
Sajjad Ranama'i (Groen Links, Heerlen)

Sajjad Rahnama'i
GroenLinks, in de raad sinds 16 maart 2006


RPN (Realisten)
Pasfoto Christian Petermann

Christian Petermann
RPN (Realisten), in de raad sinds 11 maart 2010


Producten gemeente

Bijeenkomsten van de raad
De gemeenteraad vergadert volgens een bepaalde cyclus die begint met vier commissievergaderingen per maand. Aan het eind van de maand is er vervolgens een raadsvergadering. De raadsvergadering is in de regel op de laatste woensdag van de maand en openbaar.

Uw standpunten delen met de raad
Er zijn verschillende mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de raad. U kunt gebruik maken van inspraakmogelijkheden. Ook kunt u een burgerinitiatief nemen.

Contact raad en griffie
Wilt u uw mening geven tijdens de raadsinformatieavond? Of heeft u vragen over bijvoorbeeld de raads- of commissievergaderingen? Neem dan contact op met de griffie.

Agenda, vergaderstukken en (audio)verslagen raad en commissies
Bekijk de agenda, vergaderstukken, besluitenlijsten en audioverslagen van de raad en commissies op een externe site:

College van B&W
Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van een gemeente. De coalitie is gevormd uit de politieke partijen: SP, OPH, PvdA, VVD en D66.