Gemeenteraadsleden

De gemeenteraad van Heerlen heeft 37 leden. De raad bepaalt het beleid (op hoofdlijnen) en neemt de belangrijke beslissingen, zoals het vaststellen van de begroting. Maandelijks gaan de raadsleden met elkaar in debat tijdens de raadsvergadering en commissievergaderingen.

Wilt u raadsleden spreken over raadsvoorstellen of urgente samenlevingsvraagstukken, bekijk dan de pagina uw standpunt delen met de raad. Wilt u de agenda en stukken van de raad zien, bekijk die dan op de site met de bestuurlijke informatie Heerlen.

Wilt u weten wie in welke raadscommissie zit, kijk dan op de pagina over de raadscommissies.

Een overzicht van alle leden per politieke partij:

Zetelverdeling

De 37 zetels in de Heerlense gemeenteraad zijn in de periode 2018-2022 als volgt verdeeld:

  • SP: 10 zetels
  • OPH: 6 zetels
  • CDA: 4 zetels
  • Hart-Leers en Partij Hoensbroeks Belang: elk 3 zetels
  • VVD, D66, Stadspartij en Partij voor de Dieren: elk 2 zetels
  • PvdA, Groen Links, Fractie Tijdeman en Fractie Diederen: elk 1 zetel
SP
Pasfoto Ron Meyer

Ron Meyer
SP, in de raad sinds 16 maart 2006

Pasfoto Sedai Bayraktar

Sedai Bayraktar
SP, raadslid sinds 13 april 2010

Pasfoto Yolanda Claessens-Schepers

Yolanda Claessens-Schepers
SP, in de raad sinds 16 maart 2006

Pasfoto Sita Bottenberg

Sita Bottenberg-Brylka
SP, in de raad sinds 9 mei 2018

Pasfoto Chris Hesse

Chris Hesse
SP, in de raad sinds 21 maart 2014

Hans Gelissen

Hans Gelissen
SP, in de raad sinds 29 maart 2018.

Anita Hendriks-Berg

Anita Hendriks-Berg
SP, in de raad sinds 29 maart 2018.

Pasfoto Olivia Mous

Olivia Mous
SP, in de raad sinds 13 april 2010

Pasfoto Hilde Leeman

Hilde Leeman
SP, in de raad sinds 21 maart 2014

Pasfoto Piet Brauer

Piet Brauer
SP, in de raad sinds 14 april 1994


Ouderen partij Heerlen
Pasfoto Peter Kastrop

Peter Kastrop
OPH, in de raad sinds 11 maart 2010

Nico Aarts

Nico Aarts
Ouderen Partij Heerlen (OPH), in de raad sinds 29 maart 2018.

Brigitta Santegoeds

Brigitta Santegoeds
Ouderenpartij Heerlen (OPH), in de raad sinds 29 maart 2018.

Theo de Groot

Theo de Groot
Ouderenpartij Heerlen (OPH), in de raad sinds 29 maart 2018.

Pasfoto Wiel Sijstermans

Wiel Sijstermans
OPH, in de raad sinds 11 maart 2010

Pasfoto Wiel Gouders

Wiel Gouders
OPH, in de raad sinds 12 november 2020


CDA
Marco Peters

Marco Peters
CDA, in de raad sinds 11 maart 2010.

Pasfoto Peter Pauwels

Peter Pauwels
CDA, in de raad sinds 9 mei 2018

Kleis Adema, CDA Heerlen

Kleis Adema
CDA, in de raad sinds 14 april 1998

Albert Einstein

Hannie Heine-van Dartel
CDA, in de raad sinds 14 april 1998


Hart-Leers
Pasfoto Roel Leers

Roel Leers
Hart-Leers, in de raad sinds 11 april 2006

Pasfoto Harrie de Kleijn

Harrie de Kleijn
Hart-Leers, in de raad sinds 21 maart 2014

Emiel Kerssemakers

Kerssemakers
Hart-Leers, in de raad sinds 30 januari 2019


Partij Hoensbroeks Belang
Pasfoto Jan Horssels

Jan Horssels
Partij Hoensbroeks Belang, in de raad sinds 21 maart 2014

Pasfoto raadslid Miriam Schreurs

Miriam Schreurs
Partij Hoensbroeks Belang. In de raad sinds 29 maart 2018.

Pasfoto raadslid Fred Daamen

Fred Daamen
Partij Hoensbroeks Belang, in de raad sinds 29 maart 2018.


Stadspartij
Pasfoto Paul Hazen

Paul Hazen
Stadspartij, in de raad sinds 16 maart 2006

pasfoto Henk Butink

Henk Butink
Stadspartij, in de raad sinds 27 maart 2014


VVD
Pasfoto Mark van de Berg

Marc van den Berg
VVD, in de raad sinds 9 mei 2018

Pasfoto Ans Winkens

Ans Winkens
VVD, in de raad sinds 2001


D66
Pasfoto raadslid Amine Oulad Lmaroudia

Amine Oulad Lmaroudia
D66. In de raad sinds 29 maart 2018.

Pasfoto Jan Bertholet

Jan Bertholet
D66, in de raad sinds 13 maart 2006


Partij voor de Dieren
Pasfoto Pascale Plusquin

Pascale Plusquin
Partij voor de Dieren. In de raad sinds 29 maart 2018.

Pasfoto raadslid Eliane Géron

Eliane Géron
Partij voor de Dieren. In de raad sinds 29 maart 2018.


Fractie Tijdeman
Pasfoto raadslid Ewout Tijdeman

Ewout Tijdeman
Fractie Tijdeman. In de raad sinds 29 maart 2018.


Partij van de Arbeid
Pasfoto Henk Verreck

Henk Verreck
PvdA, in de raad sinds 21 maart 2014


Fractie Diederen
Pé Diederen

Pé Diederen
Fractie Diederen, in de raad sinds 29 maart 2018


Producten

Bijeenkomsten van de raad
De gemeenteraad vergadert volgens een bepaalde cyclus die begint met vier commissievergaderingen per maand. Aan het eind van de maand is er vervolgens een raadsvergadering. De raadsvergadering is in de regel op de laatste woensdag van de maand en openbaar.

Uw standpunten delen met de raad
Er zijn verschillende mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de raad. U kunt gebruik maken van inspraakmogelijkheden. Ook kunt u een burgerinitiatief nemen.

Contact raad en griffie
Wilt u uw mening geven tijdens de raadsinformatieavond? Of heeft u vragen over bijvoorbeeld de raads- of commissievergaderingen? Neem dan contact op met de griffie.

Agenda en verslagen bestuur
Bekijk de agenda, vergaderstukken, besluitenlijsten en beluister de audioverslagen van het college, de gemeenteraad en de raadscommissies.

College van B&W
Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van een gemeente. De coalitie is gevormd uit de politieke partijen: SP, OPH, VVD, D66 en CDA en GroenLinks.

Raadscommissies
Om de besluiten van de gemeenteraad zo goed mogelijk voor te bereiden worden de onderwerpen voorbesproken in de raadscommissies. De raadscommissies worden ook gebruikt voor overleg van de commissieleden met het college van burgemeester en wethouders.