Raadscommissies

Om de besluiten van de gemeenteraad zo goed mogelijk voor te bereiden worden de onderwerpen voorbesproken in de raadscommissies. De raadscommissies worden ook gebruikt voor overleg van de commissieleden met het college van burgemeester en wethouders.

De commissie neemt geen besluiten maar geeft de gemeenteraad advies. De commissies bestaan uit raadsleden of hun vervangers van elke politieke partij die in de gemeenteraad is vertegenwoordigd. Deze leden hebben zich gespecialiseerd op enkele onderdelen van het beleid. De voorzitter van een raadscommissie is altijd een lid van de raad.

De raadscommissies vergaderen in de regel één keer per maand. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. U kunt ook uw mening geven. Bekijk hiervoor de pagina over Uw standpunten delen met de raad.

In de gemeente Heerlen zijn vier raadscommissies.

 • De commissie Leefomgeving (LO)
 • De commissie Economische Stimulering (ES)
 • De commissie Maatschappij en Financiën (MF)
 • De commissie Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)

Een overzicht van alle leden per commissie:

Welk onderwerp bij welke commissie?

 • Commissie Leefomgeving:
  Veiligheid, mobiliteit, wegen, straten, pleinen en groen
 • Commissie Economische Stimulering:
  Economie, economische promotie, onderwijs, cultureel erfgoed, cultuur, arbeidsmarktbeleid en sport
 • Commissie Maatschappij en Financiën:
  Bestuurskracht, dienstverlening, middelen en heffingen, buurtgericht werken, begraafplaatsen, inkomensondersteuning, jeugd maatwerkvoorzieningen, sociale basisvoorzieningen, volwassen maatwerkvoorzieningen en volksgezondheid
 • Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling:
  Ruimtelijke Ordening, afval en milieubeheer, centrum en herstructurering

Bij elke commissie is een commissiegriffier aanwezig. Kijk voor contact op de pagina over de griffie.

Commissie LO

Yolanda Claessens-Schepers
Voorzitter Commissie SP -lid

Chris Hesse
Plaatsvervangend voorzitter SP-lid

Olivia Mous
SP-lid

Nico Aarts
lid Ouderen Partij Heerlen

Peter Kastrop
lid Ouderen Partij Heerlen

Wiel Sijstermans
lid Ouderen Partij Heerlen

Kleis Adema
lid CDA

Emile Kerssemakers
lid Hart Leers

Jan Horssels
lid Partij Hoensbroeks Belang

Jeroen Hendriks
lid Stadspartij

Aloys Bruggeman
lid VVD

Elian Géron
lid Partij van de Dieren

Ewout Tijdeman
Lid Fractie Tijdeman

Maartje Amkreutz
lid PvdA


Commissie ES

Pe Diederen
Voorzitter Commissie lid Ouderen Partij Heerlen

Loek Damen
Plaatsvervangend voorzitter lid Ouderen Partij Heerlen

Hilde Leeman
lid SP

Ron Meyer
lid SP

Peter Kastrop
lid Ouderen Partij Heerlen

Brigitte Santegoeds
lid Ouderen Partij Heerlen

Peter Pauwels
lid CDA

Marco Peters
lid CDA

Roel Leers
lid Hart Leers

Miriam Schreurs
lid Partij Hoensbroeks Belang

Henk Butink
lid Stadspartij

Ans Winkens
lid VVD

Jan Bertholet
lid D66

Mariska Jansen
lid Partij van de Dieren

Ewout Tijdeman
lid Tijdeman


Commissie MF

Peter Pauwels
Voorzitter Lid CDA

Marco Peters
Plaatsvervangend voorzitter Lid CDA

Olivia Mous
lid SP

Hilde Leeman
lid SP

Wiel Sijstermans
lid Ouderen Partij Heerlen

Theo de Groot
lid Ouderen Partij Heerlen

Brigitta Santegoeds
lid Ouderen Partij Heerlen

Ben Werry
lid CDA

Kleis Adema
lid CDA

Harrie de Kleijn
lid Hart-Leers

Fred Daamen
lid Partij Hoensbroeks Belang

Paul Hazen
lid Stadspartij

Ruud Kockelkorn
lid VVD

Margriet Roozen
lid D66

Mariska Jansen
lid Partij van de Dieren

Ewout Tijdeman
lid Fractie Tijdeman

Henk Verreck
lid PvdA


Commissie RO

Pé Diederen
Voorzitter Lid Ouderen Partij Heerlen

Sedai Bayraktar
Plaatsvervangend voorzitter Lid SP

Marco Peters
Plaatsvervangend voorzitter lid CDA

Hans Gelissen
lid SP

Chris Hesse
lid SP

Ron Meyer
lid SP

Theo de Groot
lid Ouderen Partij Heerlen

Loek Damen
lid Ouderen Partij Heerlen

Nico Aarts
lid Ouderen Partij Heerlen

Marco Peters
lid CDA

Roel Leers
lid Hart-Leers

Monique Lempers
lid Partij Hoensbroeks Belang

Paul Hazen
lid Stadspartij

Noah Chebib
lid D66

Elian Géron
lid Partij voor de Dieren

Ewout Tijdeman
lid Fractie Tijdeman

Henk Verreck
lid PvdA


Plaatsvervangende leden

Fred Askamp
OPH, plaatsvervangd commissielid sinds 31 januari 2020

Dion Seetsen
CDA, plaatsvervangend commissielid

Ben Werry
CDA, plaatsvervangend commissielid

Maureen Butink
Stadspartij Heerlen, plaatsvervangend commissielid

Marie-José van Cleef
Stadspartij Heerlen, plaatsvervangend commissielid

Jeroen Hendriks
Stadspartij Heerlen, plaatsvervangend commissielid

Monique Lempers
PHB, plaatsvervangend commissielid

Bram Smeets
Stadspartij Heerlen, plaatsvervangend commissielid

Aloys Bruggeman
VVD, plaatsvervangend commissielid

Ruud Kockelkorn
VVD, plaatsvervangend commissielid

Noah Chebib
D66, plaatsvervangend commissielid

Tom Dragstra
D66, plaatsvervangend commissielid

Margriet Roozen
D66, plaatsvervangend commissielid

Mariska Jansen
Partij voor de Dieren, plaatsvervangend comissielid

Maartje Amkreutz
PvdA, plaatsvervangend commissielid

Ton Baten
PvdA, plaatsvervangend commissielid

Cynthia de Jong-Mali
PvdA, plaatsvervangend commissielid


Producten

Bijeenkomsten van de raad
De gemeenteraad vergadert volgens een bepaalde cyclus die begint met vier commissievergaderingen per maand. Aan het eind van de maand is er vervolgens een raadsvergadering. De raadsvergadering is in de regel op de laatste woensdag van de maand en openbaar.

Contact raad en griffie
Wilt u uw mening geven tijdens de raadsinformatieavond? Of heeft u vragen over bijvoorbeeld de raads- of commissievergaderingen? Neem dan contact op met de griffie.

Agenda, vergaderstukken en (audio)verslagen college, raad en commissies
Bekijk de agenda, vergaderstukken, besluitenlijsten en audioverslagen van het college, de raad en commissies op een externe site:

Uw standpunten delen met de raad
Er zijn verschillende mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de raad. U kunt gebruik maken van inspraakmogelijkheden. Ook kunt u een burgerinitiatief nemen.