Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Raadscommissies

Om de besluiten van de gemeenteraad zo goed mogelijk voor te bereiden worden de onderwerpen voorbesproken in de raadscommissies. De raadscommissies worden ook gebruikt voor overleg van de commissieleden met het college van burgemeester en wethouders.

De commissie neemt geen besluiten maar geeft de gemeenteraad advies. De commissies bestaan uit raadsleden of hun vervangers van elke politieke partij die in de gemeenteraad is vertegenwoordigd. Deze leden hebben zich gespecialiseerd op enkele onderdelen van het beleid. De voorzitter van een raadscommissie is altijd een lid van de raad. Bij elke commissie is een commissiegriffier aanwezig. 

De raadscommissies vergaderen in de regel één keer per maand. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. U kunt ook uw mening geven. Bekijk hiervoor de pagina over Uw standpunten delen met de raad.

In de gemeente Heerlen zijn vier raadscommissies.

 • De commissie Leefomgeving (LO)
 • De commissie Economische Stimulering (ES)
 • De commissie Maatschappij en Financiën (MF)
 • De commissie Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)

 

Welk onderwerp bij wie?

 • Commissie Leefomgeving:
  Veiligheid, mobiliteit, wegen, straten, pleinen en groen
 • Commissie Economische Stimulering:
  Economie, economische promotie, onderwijs, cultureel erfgoed, cultuur, arbeidsmarktbeleid en sport
 • Commissie Maatschappij en Financiën:
  Bestuurskracht, dienstverlening, middelen en heffingen, buurtgericht werken, begraafplaatsen, inkomensondersteuning, jeugd maatwerkvoorzieningen, sociale basisvoorzieningen, volwassen maatwerkvoorzieningen en volksgezondheid
 • Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling:
  Ruimtelijke Ordening, afval en milieubeheer, centrum en herstructurering

Producten

Bijeenkomsten van de raad De gemeenteraad vergadert volgens een bepaalde cyclus die begint met vier commissievergaderingen per maand. Aan het eind van de maand is er vervolgens een raadsvergadering. De raadsvergadering is in de regel op de laatste woensdag van de maand en openbaar.
Contact raad en griffie Wilt u uw mening geven tijdens de raadsinformatieavond? Of heeft u vragen over bijvoorbeeld de raads- of commissievergaderingen? Neem dan contact op met de griffie.
Uw standpunten delen met de raad Er zijn verschillende mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de raad. U kunt gebruik maken van inspraakmogelijkheden. Ook kunt u een burgerinitiatief nemen.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.