Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Raadscommissies

Om de besluiten van de gemeenteraad zo goed mogelijk voor te bereiden worden de onderwerpen voorbesproken in de raadscommissies. De raadscommissies worden ook gebruikt voor overleg van de commissieleden met het college van burgemeester en wethouders.

De commissie neemt geen besluiten maar geeft de gemeenteraad advies. De commissies bestaan uit raadsleden of hun vervangers van elke politieke partij die in de gemeenteraad is vertegenwoordigd. Deze leden hebben zich gespecialiseerd op enkele onderdelen van het beleid. De voorzitter van een raadscommissie is altijd een lid van de raad. Bij elke commissie is een commissiegriffier aanwezig. 

De raadscommissies vergaderen in de regel één keer per maand. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. U kunt ook uw mening geven. Bekijk hiervoor de pagina over Uw standpunten delen met de raad.

In de gemeente Heerlen zijn vier raadscommissies.

 • De commissie Leefomgeving (LO)
 • De commissie Economische Stimulering (ES)
 • De commissie Maatschappij en Financiën (MF)
 • De commissie Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)

Een overzicht van alle leden per commissie:

Welk onderwerp bij wie?

 • Commissie Leefomgeving:
  Veiligheid, mobiliteit, wegen, straten, pleinen en groen
 • Commissie Economische Stimulering:
  Economie, economische promotie, onderwijs, cultureel erfgoed, cultuur, arbeidsmarktbeleid en sport
 • Commissie Maatschappij en Financiën:
  Bestuurskracht, dienstverlening, middelen en heffingen, buurtgericht werken, begraafplaatsen, inkomensondersteuning, jeugd maatwerkvoorzieningen, sociale basisvoorzieningen, volwassen maatwerkvoorzieningen en volksgezondheid
 • Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling:
  Ruimtelijke Ordening, afval en milieubeheer, centrum en herstructurering

Commissie LO

Chris Hesse

Voorzitter SP-lid

Sedai Bayraktar

Plv. voorzitter SP-lid

Peter Kastrop

lid Ouderen Partij Heerlen

Wiel Gouders

lid Ouderen Partij Heerlen

Emile Kerssemakers

lid Hart Leers

Jan Horssels

lid Partij Hoensbroeks Belang

Jeroen Hendriks

lid Stadspartij

Elian Géron

lid Partij van de Dieren

Ewout Tijdeman

Lid Fractie Tijdeman


Commissie ES

Pe Diederen

Voorzitter Commissie fractie Diederen

Theo de Groot

lid Ouderen Partij Heerlen

Brigitte Santegoeds

lid Ouderen Partij Heerlen

Roel Leers

lid Hart Leers

Miriam Schreurs

lid Partij Hoensbroeks Belang

Henk Butink

lid Stadspartij

Mariska Jansen

lid Partij van de Dieren

Ewout Tijdeman

lid Tijdeman


Commissie MF

Peter Pauwels

Voorzitter Lid CDA

Marco Peters

Plaatsvervangend voorzitter Lid CDA

Wiel Sijstermans

lid Ouderen Partij Heerlen

Brigitta Santegoeds

lid Ouderen Partij Heerlen

Ben Werry

lid CDA

Harrie de Kleijn

lid Hart-Leers

Fred Daamen

lid Partij Hoensbroeks Belang

Paul Hazen

lid Stadspartij

Mariska Jansen

lid Partij van de Dieren

Ewout Tijdeman

lid Fractie Tijdeman


Commissie RO

Pé Diederen

Voorzitter Lid fractie Diederen

Sedai Bayraktar

Plaatsvervangend voorzitter Lid SP

Marco Peters

Plaatsvervangend voorzitter lid CDA

Theo de Groot

lid Ouderen Partij Heerlen

Nico Aarts

lid Ouderen Partij Heerlen

Roel Leers

lid Hart-Leers

Monique Lempers

lid Partij Hoensbroeks Belang

Paul Hazen

lid Stadspartij

Elian Géron

lid Partij voor de Dieren

Ewout Tijdeman

lid Fractie Tijdeman


Plaatsvervangende leden

Angelo van Goethem

PvdA, plaatsvervangend commissielid sinds 31 maart 2021

Max Housen

CDA, plaatsvervangend commissielid sinds 26 mei 2021

Fred Askamp

OPH, plaatsvervangd commissielid sinds 31 januari 2020

Dion Seetsen

CDA, plaatsvervangend commissielid

Ben Werry

CDA, plaatsvervangend commissielid

Maureen Butink

Stadspartij Heerlen, plaatsvervangend commissielid

Marie-José van Cleef

Stadspartij Heerlen, plaatsvervangend commissielid

Jeroen Hendriks

Stadspartij Heerlen, plaatsvervangend commissielid

Monique Lempers

PHB, plaatsvervangend commissielid

Bram Smeets

Stadspartij Heerlen, plaatsvervangend commissielid

Aloys Bruggeman

VVD, plaatsvervangend commissielid

Ruud Kockelkorn

VVD, plaatsvervangend commissielid

Noah Chebib

D66, plaatsvervangend commissielid

Tom Dragstra

D66, plaatsvervangend commissielid

Margriet Roozen

D66, plaatsvervangend commissielid

Mariska Jansen

Partij voor de Dieren, plaatsvervangend comissielid

Maartje Amkreutz

PvdA, plaatsvervangend commissielid

Ton Baten

PvdA, plaatsvervangend commissielid


Producten

Bijeenkomsten van de raad De gemeenteraad vergadert volgens een bepaalde cyclus die begint met vier commissievergaderingen per maand. Aan het eind van de maand is er vervolgens een raadsvergadering. De raadsvergadering is in de regel op de laatste woensdag van de maand en openbaar.
Contact raad en griffie Wilt u uw mening geven tijdens de raadsinformatieavond? Of heeft u vragen over bijvoorbeeld de raads- of commissievergaderingen? Neem dan contact op met de griffie.
Uw standpunten delen met de raad Er zijn verschillende mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de raad. U kunt gebruik maken van inspraakmogelijkheden. Ook kunt u een burgerinitiatief nemen.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.