Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Wijkagenten en Boa's in uw buurt

Heerlen zet in op veilige buurten. We zorgen dat duidelijk en zichtbaar meer blauw op straat is. Daarom heeft iedere buurt een eigen wijkagent en BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar). Zij zijn uw aanspreekpunt. De wijkagent handhaaft op de openbare orde en veiligheid in de wijk. De BOA van bureau handhaving richt zich vooral op de aantasting van de leefbaarheid door overtredingen of overlast, zoals het verkeerd aanbieden van huisvuil, illegaal gedumpt afval of verkeerd geparkeerde auto’s.

Veilig wonen en leven

Onze ambitie is het zorgen voor een veilige en leefbare stad voor iedereen. De focus ligt daarbij op het terugdringen en voorkomen van criminaliteit en het verbeteren van de sociale veiligheid. Dat doen we met alle middelen en instrumenten die we daarvoor hebben, samen met de veiligheidspartners, maatschappelijke partners, particuliere partijen en onze burgers. Lees meer hierover in de kadernota leefbaarheid en veiligheid 2021-2022 (download pdf) die samen met vertegenwoordigers van buurten en veiligheidspartners is gemaakt.

Wilt u weten hoe de buurten in Heerlen zijn onderverdeeld, kijk dan op de pagina over Stadsdelen en buurten.

Wilt u iets melden?

Neem dan contact op met de wijkagent of met de BOA's via het overzicht per buurt met telefoonnummers en andere meldmogelijkheden hieronder. 

Het algemene telefoonnummer van handhaving is: 045-5605040

Bij levensbedreigende zaken: Bel 112!


Aarveld-Bekkerveld

Edwin Schonewille BOA

Mail: e.schonewille@heerlen.nl Bel: 0638227677

Maurice Costongs BOA

Mail: m.costongs@heerlen.nl Bel: 06 53723976


Eikenderveld

Jill Sturmans BOA

Mail: j.sturmans@heerlen.nl Bel: 06 58086550


GMS

Cindy Peters BOA

Mail: cindy.peters@heerlen.nl Bel: 06 13987988

Roy Schweitzer BOA

Mail: r.schweitzer@heerlen.nl Bel: 06 18571979


Heerlen-centrum

Wim Reinartz BOA

Mail: w.reinartz@heerlen.nl Bel: 06 58086304

Jill Sturmans BOA

Mail: j.sturmans@heerlen.nl Bel: 06 58086550


Molenberg

Edwin Schonewille BOA

mail: e.schonewille@heerlen.nl bel: 06 38227677

Maurice Costongs BOA

Mail: m.costongs@heerlen.nl Bel: 06 53723976


MSP

Roy Schweitzer BOA

Mail: r.schweitzer@heerlen.nl Bel: 06 18571979


Welten-Benzenrade

Henny Ligthart BOA

Mail: h.ligthart@heerlen.nl Bel: 06-48528484

Jürgen Willems BOA

mail: j.willems@heerlen.nl bel: 06 58086546


Zeswegen-Nieuw Husken

Bente Körfer BOA

Mail:b.korfer@heerlen.nl Bel: 06 53724292


Caumerveld-Douve Weien

Edwin Schonewille BOA

mail: e.schonewille@heerlen.nl Bel: 06 38227677

Maurice Costongs BOA

Mail: m.costongs@heerlen.nl Bel: 06 53723976


Hoensbroek-centrum / Dem


Maria-Gewanden

Marc Geelen BOA

Mail: m.geelen@heerlen.nl Bel: 06 30407291

Fabiënne Moonen BOA

mail: f.moonen@heerlen.nl bel: 045 564679


Mariarade

Hjalmar Limpens BOA

mail: h.limpens@heerlen.nl bel: 045 5604676


Nieuw Lotbroek

Fabiënne Moonen BOA

mail: f.moonen@heerlen.nl Bel: 045 5604679

Marc Geelen BOA

Mail: m.geelen@heerlen.nl Bel: 06 30407291


Beersdal-Rennemig

Bente Körfer BOA

Mail: b.korfer@heerlen.nl Bel: 06 53724292

Raymond Habets BOA

mail: r.habets@heerlen.nl bel: 06 43238677


Heerlerheide-Passart

Raymond Habets BOA

mail: r.habets@heerlen.nl bel: 06 43238677


Heksenberg-Pronsenbroek

Raymond Habets BOA

mail: r.habets@heerlen.nl bel: 06 43238677


Vrieheide-de Stack


Heerlerbaan

Jürgen Willems BOA

Mail: j.willems@heerlen.nl Bel: 045-5604548

Henny Ligthart

Mail: h.ligthart@heerlen.nl Bel: 06-48528484


Producten

Overlast gestalde fiets- en bromfietsen

De gemeente wil de overlast van onbeheerde fietsen en bromfietsen in het stationsgebied en de bewaakte fietsenstalling verminderen. Parkeer ze in de fietsenstalling of op plaatsen in de stad die daarvoor bestemd zijn. Op andere plekken mogen ze niet staan.
Heeft u overlast van fietsen en bromfietsen? Meld dit bij de gemeente.

Tijdelijke ontheffing aanvragen bij maatregelen (ernstige) overlast

Heeft u (ernstige) overlast veroorzaakt en heeft u een bestuurlijke maatregel gekregen? Bijvoorbeeld een gebiedsverbod- of ontzegging? Kunt u zich om goede redenen niet aan de maatregel houden? Vraag dan tijdig en onderbouwd een tijdelijke ontheffing aan bij de burgemeester.

Ontheffing aanvragen voor geluidsoverlast bij bouwen en slopen

Als u wilt bouwen, verbouwen of slopen moet u zich aan regels over geluid houden. Wilt u langdurig hard geluid maken of buiten de tijden dat dit mag? Dan kunt u hiervoor een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

Geluidshinder op de openbare weg

Geluidsapparatuur op straat gebruiken zorgt voor geluidsoverlast. Vraag hiervoor ontheffing aan bij de gemeente.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.